Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Handelsregister- och föreningsregisterärenden centraliseras till PRS i början av september

NTM-centralernas och magistraternas lokalverksamhet i handelsregister- och föreningsregisterärenden upphör och magistraternas uppdrag i bostadsaktiebolagsärenden kommer att överföras till Patent- och registerstyrelsen (PRS) i början av september 2015. Om en ansökan eller anmälan som lämnats in till någon av NTM-centralerna eller magistraterna inte har handlagts före slutet av augusti, överförs den automatiskt till PRS för handläggning.

Läs mera:

 


Regional information