Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Antalet tillväxtföretag har ökat

Antalet tillväxtföretag har ökat i Finland. Under perioden 2008–2011 fanns det sammanlagt 758 tillväxtföretag. Jämfört med den tidigare perioden (2006–2009) ökade antalet tillväxtföretag med hundra. Det totala antalet anställda i tillväxtföretag var i slutet av år 2011 cirka 87 000, omsättningen 18 miljarder euro och förädlingsvärdet fem miljarder euro. Tillväxtföretag som ingår i en koncern har vuxit snabbast.

Dessa uppgifter ingår i arbets- och näringsministeriets nya publikation Företagsöversikt 2013, som öppnar perspektiv för näringspolitik, företag och företagande genom artiklar samt en mångsidig och koncis statistisk översikt.

Läs mera:


Regional information