Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Splittringen av tillväxttjänsterna bekymrar de nuvarande ansvariga aktörerna

Lagen om regionutveckling och tillväxttjänster bereds som bäst. Lagen syftar till en modern arbetsmarknadspolitik, i vilken kunden, och inte förvaltningen, ligger i fokus. Det finns avvikande åsikter förknippade med ansvaret att ordna tillväxttjänsterna, eftersom stora städer har uttryckt sin vilja att ordna dem själv.

I de nuvarande ansvarsorganisationerna, dvs. NTM-centralerna och TE-byråerna, anses det inte vara förnuftigt att splittra ansvaret. Därför har aktörerna uttryckt sitt gemensamma bekymmer för en eventuell kompromisslösning. De nuvarande aktörerna anser att en sådan lösning skulle ha många återverkningar som ger upphov till allvarliga bekymmer.

Läs mera:


Regional information