Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Konjunkturbilden för tillväxtorienterade SMF-företag positivare än för andra

De tillväxtorienterade företagens konjunkturutveckling avviker totalt från SMF-företagens allmänna svaga konjunkturutveckling och konjunkturförväntningar. Över hälften av de tillväxtorienterade företagen rapporterade att konjunkturerna hade förbättrats under det föregående året och nästan 60 procent väntar sig att de ska förbättras under det följande året.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets särskilda rapport om de kraftigt växande SMF-företagen, som publicerades vid offentliggörandet av den riksomfattande SMF-företagsbarometern i Helsingfors den 10 februari 2015. I ANM:s rapport beskrivs de starkt tillväxtorienterade SMF-företagens profil, konjunkturutsikter, internationalisering, finansiella situation och digitalisering.

Läs mera:

 


Regional information