Navigeringsmeny

Regional information

Kasvuforum 2020 kerää yrityspalveluiden tuottajat kehittämään yrityspalveluja (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan  ELY-keskuksen vuosittainen Kasvuforum kerää maakunnan elinkeinoelämän ja yrityspalveluiden kehittäjät yhteen Iso-Syötteelle 27. – 28.1.2020.  Forumin tavoitteena on yhteistyön kehittäminen yrityspalveluiden tarjoajien kesken. Haastavan työllisyystavoitteen saavuttaminen alueella edellyttää, että yrityksiä tuetaan yhteistyössä aktiivisesti kasvamaan ja työllistämään. Pääpuhujana päivillä on työ- ja elinkeinoministeriöstä osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman.

Pohjois-Pohjanmaalla yritysten määrä ja yritysten mahdollisuudet työllistää ovat viime vuosina kehittyneet positiivisesti. Yritykset rakentavat menestystään itse, mutta osuvilla julkisilla yrityspalveluilla voidaan tukea yritysten onnistumista ja kasvua. Kasvun mahdollinen hiljeneminen, yritysten toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuminen sekä työn murros luovat jatkuvan tarpeen yrityspalvelujen kehittämiselle. Hallituksen kestävän kasvun strategia ja 75%:n työllisyystavoite haastavat myös etsimään uusia ratkaisuja.
- Pohjois-Pohjanmaalla haemme aiempaa tiiviimpää yhteistyötä eri yrityspalvelutoimijoiden kesken, sanoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen.  Alueella on tarpeen löytää uusia toimintamalleja myös laajemmin elinkeinojen ja työllisyyden kehittämisessä. ELY-keskuksen ja kuntien yhteisissä seutufoorumeissa on noussut esille myös yrityksissä koettu pula osaavasta työvoimasta, mikä on selkeä kasvun este. Palvelujen tehostumista haetaan verkostoyhteistyötä ja toimijoiden osaamista kehittämällä sekä tiedonkulkua tehostamalla hyödyntäen myös uusia tietojärjestelmiä ja viestintäkanavia.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa yrityspalveluekosysteemin arvioinnissa on havaittu, että osaavan työvoiman saatavuusongelmien lisäksi yritysten kasvun esteitä ovat mm. kasvuhaluttomuus, kasvuosaamisen puute ja  työllistämispotentiaalia omaavien yritysten puute. Yrittäjät ovat nostaneet palvelujärjestelmän keskeisimmiksi haasteiksi yrityspalvelujen pirstaleisuuden.
- Työ- ja elinkeinoministeriön yrityspalveluekosysteemi 2020+ -työn tarkoituksena on tarjota tulevaan yrittäjyysstrategiaan ehdotuksia yrityspalvelujen kokonaisuudesta, toteaa ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman työ- ja elinkeinoministeriöstä. Yritys- ja kansainvälistymispalvelujen keskiössä tulee olla asiakaslähtöisyys, saumattomuus ja saavutettavuus. Yhdessä toimimalla yritys- ja työllisyyspalvelut edistävät kasvua ja työllisyyttä paremmin kuin erillisinä toimien, kannustaa Pihlman.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö, ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö,  puh. 0295 049 208
Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh.  0295 026 727

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)