Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Tillväxt genom internationella talanger erbjuder företag stöd för internationella rekryteringar

Företagens intresse för att anställa nya arbetstagare från utlandet har ökat i takt med att bristen på arbetskraft har förvärrats. Projektet Med sikte på Finland (ESF) startar ett nytt pilotförsök som syftar till att underlätta internationell rekrytering. Tjänsten Tillväxt genom internationella talanger erbjuder små och medelstora företag hjälp och finansiering med att skaffa tjänster som stöder etablering för att utländska experter ska ha lättare att flytta till Finland. 

Syftet med etableringstjänsten Tillväxt genom internationella talanger är att underlätta invandringen av experter genom enkel och snabb service som hjälper dem att etablera sig i Finland och att uträtta ärenden hos myndigheterna. Pilotförsöket uppmuntrar företag att rekrytera kvalificerad arbetskraft från utlandet och erbjuder företag verktyg för att ta emot en ny arbetstagare. 

Läs mera

Tillväxt genom internationella talanger erbjuder företag stöd för internationella rekryteringar, arbets- och näringsministeriets pressmeddelande,15.2.2022 (tem.fi) 15.2.2022 (tem.fi)