Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kasvua ja kilpailukykyä EU-rakennerahastovaroilla - yritysten kehittämiseen rahoitusta saatavilla (Etelä-Savon ELY-keskus)

Suomen hallitus osoitti 285 miljoonan euron myöntövaltuudet rakennerahasto-ohjelmille ja rakennemuutosalueille käytettäväksi mm. yritysten kilpailukyvyn ja kasvun rahoittamiseen.

Etelä-Savon ELY-keskukselle osoitettiin myöntövaltuutta yhteensä 56,9 milj.euroa: EAKR 30,6 milj.euroa ja ESR 26,3 milj.euroa.

Vuonna 2015 Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamilla yritysten kehittämishankkeilla myötävaikutettiin Itä-Suomessa yli 125 miljoonan euron kehittämisinvestointien käynnistymiseen, noin 400 miljoonan euron liikevaihdon kasvuun ja yli 230 miljoonan euron viennin kasvuun asiakasyrityksissä. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 1500.

Seuraavat hakukierrokset kehittämishankerahoitukseen päättyvät 23.9.2016 (EAKR-hankkeet) ja 1.10.2016 (ESR-hankkeet). Pohjois-Savossa järjestetään oma maakunnallinen hankehaku, joka päättyy 27.5.2016 (EAKR- ja ESR-hankkeet). Yritystukihankkeilla on käytössä jatkuva haku.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 695


      


Regional information