Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Tillväxt kräver fler arbetstillfällen inom den privata sektorn 

För att skapa tillväxt behövs nya arbetstillfällen, framför allt inom den privata sektorn. Detta kräver att vår produktionsstruktur blir mångsidigare och utformas med sikte på branscher med en högre produktivitet. Arbetsinsatsen måste utökas. Målet är 200 000 nya arbetstillfällen inom den privata sektorn fram till år 2019.

Så konstateras det i de riktlinjer för närings-och industripolitiken som arbets- och näringsministeriet publicerade den 22 februari 2013: "Vad som behövs för ekonomisk tillväxt i Finland under 2010-talet".

Läs mera:


Regional information