Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

 

Växthusstöd kan sökas ända till 6.3

Växthusföretagare har tid på sig till 6.3.2020 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i e-tjänsten så att sökanden kan använda sig av dem. Om det inte har blivit ändringar i växthusens utgångsuppgifter behöver sökanden bara mata in odlingsuppgifterna för 2020 i Vipu.  

Tre myndigheter handlägger stödet. NTM-centralen i Egentliga Finland tar emot ansökningar från Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. NTM-centralen i Österbotten tar emot ansökningar från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna av Statens ämbetsverk på Åland.

Läs mer: