Navigeringsmeny

Regional information

Miljökonsekvenserna av fiskodlingsprojektet som planeras i Kaskö ska bedömas enligt förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har 2.4.2020 fattat ett beslut om behovsprövning och enligt det ska miljökonsekvenserna av Nordic Trout Ab:s fiskodlingsprojekt som planeras på havsområdet utanför Kaskö stad bedömas enligt ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning (MKB). Projektet omfattar odling av regnbågsforell i nätkassar på öppet hav ca 9 km utanför Kaskö hamn samt vinterförvaring av fiskar och temporär lagring av slaktfisk i kustvattnen i närheten av hamnen. Fiskynglen transporteras från yngelanläggningen till Kaskö fiskehamn antingen för vinterförvaring i november-december eller direkt till odlingsområdet på öppet hav i april-maj. Projektet omfattar även bedövning och avblodning av fisken samt eventuellt rensning på hamnområdet. Den planerade produktionskapaciteten för fiskodlingsanläggningen är att fisken ökar med 950 ton om året.

Enligt projektförteckningen i MKB-lagen tillämpas MKB-förfarandet på fiskodlingsanläggningar alltid om fisken ökar med minst 1 000 000 kg om året. MKB-förfarandet tillämpas dessutom på projekt som sannolikt på grund av sin omfattning och typ orsakar betydande miljökonsekvenser som kan likställas med projekt i projektförteckningen. Med beaktande av de sammantagna konsekvenserna med övriga verksamheter i området anses vattendrags- och övriga miljökonsekvenser av Nordic Trout Ab:s projekt som helhet sett vara betydande på det sätt som menas i MKB-lagen.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Överinspektör Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)