Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Karkunvuoren moottoritietunnelin korjaustyöt jatkuvat Tampereen itäisellä ohikulkutiellä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Karkunvuoren tunnelin kaksivuotisen korjaustyön ensimmäinen vaihe alkoi yleiseltä liikenteeltä suljetussa Karkunvuoren pohjoisenpuoleisessa tunnelissa maanantaina 3.6. Tampereen itäisellä ohikulkutiellä.

Maantietunnelin korjausyöt käynnistyivät Karkunvuoren olemassa olevien sähkö- ja valaistusjärjestelmien purku- ja muutostöillä. Vanhan verhoilurakenteen purkutöiden valmistuttua korjauksessa siirrytään tunnelin uuden verhoilurakenteen pultitustöihin.

Purkutöiden vuoksi liikenteen käytössä olevan tunnelin valaistus on säädetty vakiotehoasetukselle, jolloin valaistus pysyy vakiona vuorokauden ympäri. Valon voimakkuutta aistivat anturit eivät ole purkutyön aikana käytössä.

Yleinen liikenne on ohjattu kulkemaan Helsingistä Jyväskylän suuntaan johtavan etelänpuoleisen tunnelin lävitse. Ajoittain korjaustyöt ruuhkauttavat ohikulkutien liikennettä, sillä nopeusrajoitus tunnelityömaan läheisyydessä on alennettu 50 kilometriin tunnissa. Pitämällä riittävän välin edellä ajavaan ajoneuvoon autoilijat voivat jonoutuneessakin liikenteessä välttyä ikäviltä peräänajoilta. 

Juhannuksen menoliikenteessä Karkunvuoren tunnelia kannattaa välttää

Nyt tehtävät korjaustyöt ovat kaksivuotisen korjaustyön ensimmäinen vaihe. Karkunvuoren moottoritietunneli valtatie 9:llä Tampereen Itäisellä ohikulkutiellä korjataan kahdessa vaiheessa kesinä 2013 ja 2014. Korjauksissa uusitaan tunnelin sisäpinnan verhousrakenne.

Korjauksessa vanha ruiskubetonoitu lämmön- ja kosteudeneristysrakenne puretaan ja korvataan uudella. Lisäksi urakassa uusitaan kummankin tunneliputken sähkö- ja valaistusjärjestelmä. Korjaustöiden vuoksi myös tien päällysteitä, ajoratamerkintöjä ja kaiteita joudutaan purkamaan ja uusimaan.

Ruuhka-aikoina, esimerkiksi juhannuksen menoliikenteessä, tienkäyttäjien kannattaa välttää Tampereen itäisen ohikulkutien kautta kulkevia reittejä.

Korjaustöiden aikana lisätietoja päivitetään hankkeen nettisivuille:

www.ely-keskus.fi/karkunvuori

 

Lisätietoja:

  • Investointipäällikkö Markku Uusitalo, p. 0295 036 308, Pirkanmaan ELY-keskus
  • Työmaapäällikkö Harri Vehola, p. 040 750 8564, Lemminkäinen Infra Oy
  • Työmaapäällikkö Markus Asp, p. 040 572 7911, Normiopaste Oy

Regional information