Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Karin Kainlauri chef för landsbygdsenheten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Juris magister, jurist Karin Kainlauri har utnämnts till chef för landsbygdsenheten för tiden 1.2.2020 - 31.12.2024. Uppgiften blev ledig då landsbygdsenhetens långvariga chef Harriet Hermans gick i pension.

- Näringslivet på vårt område är mycket aktivt och vi strävar efter att genom samarbete utveckla förutsättningarna för landsbygdsnäringarna. Centrala utmaningar är gårdarnas lönsamhet och tillgången till yrkeskunnig arbetskraft. Det är både intressant och utmanande att ta sig an nya uppgifter och vidareutveckla enhetens verksamhet.