Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kappelinsalmen silta uusitaan ja Revaskerin silta korjataan Porissa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Porin Reposaaressa maantiellä 269 Kappelinsalmen sillan uusimistyöt maaliskuun lopussa viikolla 13 sekä maantiellä 272 sijaitsevan Revaskerin sillan korjaustyöt huhti-toukokuun vaihteessa. Työt molemmilla kohteilla kestävät vuoden 2019 syksyyn saakka. Töiden ajaksi liikenne molemmilla silloilla joudutaan rajoittamaan yhdelle ajokaistalle ja liikenteenohjaus hoidetaan liikennevaloilla. Kappelinsalmen sillalla ajokaistan leveys on 3,5 metriä liikenteen ollessa yhdellä kaistalla. Lisäksi Kappelinsalmen sillan alapuolista veneväylää joudutaan sillan telinetöiden takia rajoittamaan. Sillan alittavan vesiliikenteen käytössä on töiden keston ajan 2 m korkea ja 3 m leveä kulkuaukko. Revaskerin sillalla minimi kaistanleveys korjaustyön aikana on 3,75 m. Molemmilla silloilla töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pahoittelemme töiden aiheuttamia haittoja tielläliikkujille.

Kappelinsalmen silta Reposaaressa maantiellä 269

Kappelinsalmen nykyinen silta on valmistunut 1954, eikä sen korjaaminen ole sillan huonokuntoisuuden takia enää tarkoituksenmukaista. Myöskään sillan kantavuus ei enää vastaa nykyisiä raskaan liikenteen kuljetustarpeita. Liikennemäärä sillalla on noin 1850 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on lähes 20 %. Uusi silta perustetaan teräsputkipaalujen varaan. Sillan uusimistöiden yhteydessä siltapengertä vahvistetaan sillan molemmissa päissä lujiterakentein ja siltapaikan valaistus uusitaan. Sillan ja maantien leveys siltapaikalla kasvaa noin 1 m ja veneilijöille sillan alapuolisen aukon leveys kasvaa merkittävästi.

Kappelinsalmen sillan uusimistyö aloitetaan maaliskuun lopussa viikolla 13 työmaan perustamisella. Vanha silta puretaan ja uusitaan toinen puoli kerrallaan, joten liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko työn ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan kaistarajoituksen aikana liikennevaloilla. Yleisen liikenteen käytössä on 3,5 metriä leveä ajokaista. Kaistarajoitukset tulevat aiheuttamaan merkittävää haittaa liikenteelle. Sillan alittavan vesiliikenteen käytössä on töiden keston ajan 2 m korkea ja 3 m leveä kulkuaukko. Lisäksi muulle liikenteelle vaaraa aiheuttavien työvaiheiden aikana liikenne joudutaan pysäyttämään hetkellisesti. Pysäytyksen kesto on maksimissaan n. 5 minuuttia kerrallaan eikä pysäytyksiä tehdä aamu- ja iltapäivän ruuhkatunteina. Työt Kappelinsalmen sillalla valmistuvat kokonaisuudessaan marraskuussa 2019.

Revaskerin silta maantiellä 272

Revaskerin silta on valmistunut v. 1992 ja sen vesieristykset ja pintarakenteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Liikennemäärä sillalla on noin 1030 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 20 %. Revaskerin sillan korjaustyön yhteydessä sillan vedeneristys ja pintarakenteet uusitaan. Uusimistöiden yhteydessä sillan betonirakenteissa ja kaiteissa esiintyvät vauriot korjataan ja liikuntasaumalaitteiden kuluneet osat uusitaan. Lisäksi pengerkaiteet sillan molemmissa päissä vahvennetaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Korjaustöiden yhteydessä sillan betonirakenteille tehdään suojauskäsittely.  

Korjaustyöt aloitetaan huhti-toukokuun vaihteessa työmaan perustamisella. Pintarakenteiden korjaustöiden alkaessa liikenne joudutaan rajoittamaan yhdelle kaistalle koko lopputyön ajaksi. Liikenteenohjaus hoidetaan tällöin liikennevaloilla. Liikenteen käytössä on 3,75 metriä leveä ajokaista. Korjaustyöt Revaskerin sillalla valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuun 2019 alkuun mennessä.

Toivomme molempien kohteiden osalta tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaiden kohdalla liikuttaessa.

Koko urakan urakkahinta (molemmat sillat yhteensä) on 1,217 M€. Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Lisätietoja:                                  

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: siltainsinöörit Ari Salo, p. 0400 510 391 ja Jari Nikki, p. 0400 821 596                                               

- Destia Oy: työpäällikkö Eetu Väisänen, p. 040 3510 790 ja työmaapäällikkö Tuomas Uolia, p. 040 6483 724


Regional information