Navigeringsmeny

Regional information

Kantatien 63 parantaminen välillä Sievi - Ylivieska (Pohjois-Pohjanmaa)

Syksyllä 2019 eduskunta myönsi lisärahoitusta pienille parantamishankkeille. Yksi rahoitusta saaneista hankkeista oli kantatien 63 parantaminen välillä Sievi - Ylivieska. Rahoitusta myönnettiin hankkeelle 4,7 milj. euroa.

Kantatien 63 on nykyiseen liikenteeseen nähden kapea ja huonokuntoinen. Liikennemäärä Sievin ja Ylivieskan välillä on 3400 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 9%.

Toimenpiteet 2020

Kantatietä tullaan leventämään 13,6 kilometrin matkalla. Tietä levennetään reunoilta molemmin puolin 0,5 m, pois luettuna siltojen kohdat. Lisäksi reunoja ja luiskia vahvistetaan sekä nykyiset tiekaiteet uusitaan. Ajoradan leveys pysyy samana, mutta piennarleveys kasvaa. Tien rakennetta parannetaan koko 13,6 kilometrin jaksolla. Tien kuivatusta parannetaan perkaamalla sivu- ja laskuojia. Liittymärummut uusitaan tarvittaessa ja nykyiselleen jäävien rumpujen kunto tarkastetaan. Lisäksi Sievin puoleisessa päässä päällyste uusitaan 3,8 kilometrin matkalla.

Tämän osuuden urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad. Työt alueella aloitetaan touko-kesäkuussa 2020 ja kohde on valmis lokakuussa 2020. Tietyöt tulevat vaikuttamaan alueella liikennöintiä hidastavasti. Vaihtoehtoisia reittejä suositellaan käytettävän mahdollisuuksien mukaan urakan aikana.

Toimenpiteet 2021

Sievi - Ylivieska -tien pohjoispäässä päällyste uusitaan välillä Perkkiön ylikulkusilta - valtatie 27. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi Koivukalliontien ja Kummuntien välisellä tiejaksolla.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Ari Kilponen p. 0295 037 233 (vuoden 2020 urakan osalta)
Yksikön päällikkö Risto Leppänen p. 0295 038 262
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


 

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)