Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Byggandet av den planskilda anslutningen längs stamväg 68, Granholmen, Jakobstad (Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har vecka 17 inlett arbetet med att bygga den planskilda anslutningen längs stamväg 68 i Granholmen i Jakobstad (Snellmans industriområde). Vid objektet flyttas ca en kilometer av stamväg 68 från sin nuvarande plats så att den börjar gå närmare Pirilöfjärden. En ny överfart byggs vid Kottvägen, som går under den kommande stamvägen. Dessutom kommer det att från stamvägen byggas fyra ramper, som ansluter till Kottvägen som går under stamvägen. Projektet inkluderar även byggandet av bullerskydd samt gång- och cykelvägar vid objektet.

Syftet med den nya planskilda anslutningen är att förbättra trafiksäkerheten och förbättra smidigheten för fordonstrafiken.

Byggnadsarbetet med den nya överfarten och stamvägen samt ramperna på Pirilöfjärdens sida inleds så att byggandet kan genomföras vid sidan av den nuvarande stamvägen utan att förhindra trafikens smidighet. I följande skede styrs trafiken till det nya stamvägsavsnittet och byggandet av anslutningen till Kottvägen och ramperna på Snellmans sida inleds. I detta skede styrs industriområdets trafik så att den går via Granholmsvägen under byggnadstiden.

Hela projektet ska vara klart före slutet av november 2020. Huvudentreprenör för byggnadsentreprenaden är Sundström Ab Oy. Priset för projektentreprenaden är 3 680 000 euro. För kostnaderna står Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten samt staden Jakobstad.

Mer information:                     

 • Veijo Rajamäki
  Projektchef
  NTM-centralen
  Tfn 0295 027 750
 • Emil Sundström
  Arbetschef
  Sundström Ab Oy
  Tfn 040 764 9815

Bilagor:

Plankarta 1 (785 kb)
Plankarta 2 (1452 kb)                                      

 


Regional information