Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

​​​​​​​​​​​​​​

Republikens presidents internationaliseringspris till Supermetrics, Harvia och Lojer

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat internationaliseringspriser för 2020. Supermetrics Oy, som fokuserar på uppföljning av webbmarknadsföring, belönades som årets nya företag. Som årets tillväxtföretag belönades bastu- och spaföretaget Harvia Oyj samt Nordens största tillverkare av möbler för sjukhus och vårdinrättningar Lojer Group Oy. Till de centrala kriterierna för priset hör internationell tillväxt trots det undantagsläge som coronan orsakat, en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet samt etisk och ekologisk hållbarhet.

Republikens presidents internationaliseringspris tilldelas årligen företag eller sammanslutningar i Finland som rönt framgång internationellt.

Vid sidan av de internationella framgångarna betonades i bedömningen även etik, verksamhetens effekter på utvecklingen av kompetensen och sysselsättningen i Finland samt utländska investeringar och synliggörande av Finlands innovationsmiljö. Företagen har kunnat fortsätta med en sund affärsverksamheten trots coronakrisen.

- Under krisen är det viktigt för företagen att förnya sig och ta fram innovationer. De företag som nu tilldelas detta pris har nått framgång, skapat sysselsättning och internationaliserats under denna ekonomiskt svåra tid. Dessa bolag, som representerar olika sektorer, inspirerar andra genom sitt exempel och ger oss lite ljus i dessa tider, säger Nina Kopola, generaldirektör för Business Finland och vice ordförande för nätverket Team Finland.

Läs mera: