Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Nästan 60 % av de internationella SMF-företagen tror på bättre konjunkturer och hälften på exportökning

Närmare 60 procent av de internationella SMF-företagen förväntar sig en förbättring av konjunkturerna under följande år. Också i fråga om omsättning var tillväxtutsikterna ljusare hos internationella SMF-företag än inom den övriga SMF-sektorn. Dessutom förväntar sig cirka hälften av de internationella företagen en ökning av exporten under följande år.

Uppgifterna ovan framgår av publikationen om internationella SMF-företag, Kansainväliset pk-yritykset, som arbets- och näringsministeriet publicerat den 26 september 2016 och som baserar sig på materialet från SMF-företagsbarometern.

Läs mera:


Regional information