Nyheter

Regional information

Nyheter 2020Kansainvälistä osaamista Satakuntaan

 

Kuka olet ja mistä tulet?
 

Olen Elina Iso-Oja ja olen alun perin kotoisin Ikaalisista, Pirkanmaalta. Siellä vietin koko lapsuuteni, kunnes muutin Tampereelle opiskelemaan. Valmistuin vuonna 2016 Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi opiskeltuani pohjoismaisia kieliä, saksan kieltä ja -kulttuuria sekä kauppatiedettä. Valmistumisen jälkeen lähdin kerryttämään kansainvälistä kokemusta ensin työharjoitteluun Business Finlandille Saksan toimipisteeseen Müncheniin, ja sitten sainkin työtarjouksen sieltä Business Finlandin toimipisteeltä. Vientiasiantuntijan tehtävääni kuului suomalaisten pk-yritysten tukeminen Saksan vientimarkkinoilla, markkinamahdollisuuksien tunnistaminen sekä verkostojen ja kumppanuuksien luominen. Kesällä 2021 muutin takaisin Suomeen ja elokuussa aloitin uudessa tehtävässäni Satakunnan ELY-keskuksella kehittämisasiantuntijana.

Satakunta on minulle tuttu paikka, sillä sukuni on täältä kotoisin. Mummolani ovat Karviassa Pohjois-Satakunnassa ja toinen sijaitsi Porin Ruosniemessä. Satakunta on aina ollut osa elämääni ja olen viettänyt täällä lapsuudessani paljon aikaa.
 

Mitä teet ja mikä sai innostumaan tästä tehtävästä?
 

Uudessa kehittämisasiantuntijan tehtävässäni keskityn valtakunnalliseen Talent Boost -toimenpideohjelmaan ja maahan muuttaneiden ja muuttavien osaamisen hyödyntämiseen Satakunnan työmarkkinoilla. Tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta kehittämällä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton palveluja sekä kansainvälisten osaajien houkuttelua ja integroitumista Satakuntaan. Työ- ja koulutusperustainen maahanmuutto on tällä hetkellä erityisen ajankohtainen kysymys, sillä työvoimapula on nyt käsinkosketeltavaa monilla alueilla ja useilla aloilla. Akuutti työvoimapula on herättänyt toimintaan Suomessakin ja Satakunnassa työtä tehdään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kokemukseni mukaan kansainväliset osaajat tuovat merkittävää lisäarvoa kansainvälistyville yritykselle. Työ Suomen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kansainväliset kysymykset ovat itselleni tärkeitä ja haluan urallani jatkaa näiden teemojen parissa työskentelyä.
 

Mistä Talent Boost -toimenpideohjelmasssa on kysymys?
 

Talent Boost on työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön poikkihallinnollinen toimenpideohjelma kansainvälisten osaajien houkuttelun, maahanmuuton ja Suomessa pysymisen edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on tehdä Suomi tunnetummaksi ja houkuttelevammaksi kansainvälisille osaajille sekä kanavoida Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi. Tavoitteena on vahvistaa työmarkkinoiden avoimuutta ja houkuttelevuutta kansainvälisille osaajille.
 

Millaisissa kysymyksissä yrityksen kannattaa ottaa sinuun yhteyttä?
 

Minuun voi olla yhteydessä, kun yritystä kiinnostaa kansainvälisen osaajan palkkaaminen tai esimerkiksi työharjoitteluun ottaminen. Jos näihin teemoihin liittyvät kysymykset askarruttavat, minuun voi mielellään olla yhteydessä. 
 

Kehittämisasiantuntija
Elina Iso-Oja
+358 295 022 028
elina.iso-oja@ely-keskus.fi