Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Fiskebegränsningarna som skyddar saimenvikaren i kraft

Regeringen beslutade om fiskebegränsningsområdet där fiskeredskap som är farliga för saimenvikaren inte får användas. Genom den godkända förordningen kompletterar man fiskebegränsningsområdet enligt avtalet mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och ägarna av vattenområden. Detta i syfte att bilda ett täckande och enhetligt begränsningsområde. Den nya förordningen och fiskebegränsningsavtalen börjar gälla den 15 april. Begränsningarna ska trygga tillväxten i den ytterst hotade populationen av saimenvikare.

Enligt fiskebegränsningarna är det förbjudet att använda fiskenät med de allra starkaste trådarna. Förordningen innehåller också bestämmelser om den största storleken av ingången till en katsa, ryssjans konstruktion och totalförbudet mot nätfiske 15.4 – 30.6. Förbudet gäller dock inte siklöjenät eftersom dödligheten vid fångst av siklöja har varit väldigt liten. 

Läs mera:


Regional information