Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Två landsomfattande projekt har valts ut för att få finansiering

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har valt de landsomfattande projekt som år 2016 kommer att få finansiering från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Beslutet togs av en grupp med företrädare för alla närings-, trafik- och miljöcentraler. Inom tidsfristen kom det in nio ansökningar om projektfinansiering. Bland dessa projekt valdes det fram två som bäst lämpar sig till landsomfattande projekt. En ansökan ska behandlas senare. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland tar beslut om finansieringen under 2016.

Dessa projekt beviljas finansiering:

1. Virtuell natur

Projektet ska öka antalet turister på natur- och landsbygdsresor samt utveckla den digitala kompetensen.

2. Arktiska aspekter som konkurrensfördel i export av livsmedel – mervärdesfaktorer, koncept och användning på exportmarknaden

Projektets syfte är att utveckla den finska livsmedelsbranschens exportmöjligheter genom att skapa en konkurrensfördel av arktiska aspekter och det mervärde som dessa medför.

Läs mera:


Regional information