Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Rapporten om effektiviteten av arbetserbjudanden och presentationer av arbetssökande (NTM-centralen i Nyland)

En ny rapport är en statistisk granskning av den direkta och indirekta effektiviteten av arbetserbjudanden och presentationer av arbetssökande vid Nylands arbets- och näringsbyrå. Analysens data består av uppgifter hämtade ur arbets- och näringsbyråns uppföljning av arbetsprestationer år 2015.

Enligt analysen är sannolikheten för framgångsrik arbetsförmedling genom presentationer flerfaldig i jämförelse med arbetserbjudanden. Andelen framgångsrika arbetserbjudanden var 1 procent, medan andelen framgångsrika presentationer var 6 procent. I förhållande till tillsatta arbetsplatser var andelen framgångsrika arbetserbjudanden 3 procent, medan andelen framgångsrika presentationer var 25 procent. Resultatuppgifter var bristfälliga eller saknades i en del arbetserbjudanden och presentationer.


Regional information