Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Kaksi kesää aikaa laittaa kiinteistön jätevesiasiat kuntoon (Pirkanmaan ELY-keskus)

Arviolta noin miljoona suomalaista asuu kiinteistössä, joita ei ole liitetty viemäriverkostoon. Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien on täytettävä puhdistustehoa koskevat vaatimukset 15.3.2016 mennessä, joten kiinteistönomistajien on hyvä ryhtyä suunnittelemaan jätevesijärjestelmien uudistamista viimeistään nyt, jotta vältytään hätiköidyiltä päätöksiltä ja ratkaisuilta.

Kuva: Seppo Leinonen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

 

Haja-asutus sijaitsee suurelta osin alueilla, joilla jätevesien vaikutukset näkyvät herkästi pohja- tai pintavesissä. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten omaa lähiympäristöä – joten pidetään vedet puhtaina!

Lisätietoa jätevesien käsittelystä:


Regional information