Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kainuun ympäristön tilan indikaattoreja päivitettiin (Kainuu)

Ympäristön tilan indikaattoreita päivitetään vuoden 2017 aikana ymparisto.fi -verkkopalvelussa.

Kainuun indikaattoreista on tähän mennessä päivitetty vesistöjen kuormitukseen, luonnonvaroihin ja vihreään talouteen liittyviä tietoja.

SYKE julkaisee tietopaketteja

Suomen ympäristökeskus SYKE julkaisee vuonna 2017 neljä eri aiheista tietopakettia 100-vuotiaan Suomen ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta, joista kukin sisältää yhden teeman ympärille rakentuvan ympäristön tila -katsauksen. Ensimmäinen tietopaketti ilmestyi Maailman vesipäivän yhteydessä maaliskuussa ja se käsitteli Suomen vesistöjen tilaa ja tulevaisuutta. Toinen, kiertotaloutta koskeva tietopaketti julkaistiin 2.6.2017.

Kainuussa kaatopaikkajätteen määrä on vähenemään päin. Kuvassa rakennuspuujätekasa Majasaarenkankaan jätekeskuksella.


Regional information