Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kainuun työttömyyden lasku on ollut nopeinta Suomessa (Kainuu)

Työttömyys on Kainuussa laskenut yhdenjaksoisesti kolme ja puoli vuotta. Pitkäaikaistyöttömyys vähenee kuukausi kuukaudelta lähes kolmanneksella edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työvoiman kysyntä ylittää monilla ammattialoilla tarjonnan. Noin puolet työvoimaa rekrytoineista yrityksistä ilmoittaa kokevansa ongelmia työvoiman saannissa.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Seuraava työllisyyskatsaus (maaliskuu 2019) julkaistaan 24.4.2019.

Lisätietoja:

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yritys- ja työvoimapalvelut -yksikkö
Osmo Ohtonen, 0295 023 576
Sposti: etunimi.sukunimi(at)elykeskus.fi
http://www.elykeskus.fi/kainuu


Regional information