Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling öppnats

Nu har ansökningarna om alla stöd för landsbygdsutveckling som beviljas under programperioden 2014–2020 öppnats. Sist i raden var ansökningarna om investeringsstöd för gårdsbruk, utbildnings- och samarbetsprojekt samt investeringar i vattentjänster och byanät. De öppnades 17.6.2015.

Under den här programperioden söks stöden för landsbygdsutveckling för första gången via en e-tjänst. Myndigheterna handlägger ansökningarna i Hyrrä, alltså samma system som de sökande använder för att göra ansökan.

Läs mera:

 


Regional information