Navigeringsmeny

Regional information

Kaarinassa Papinholman kallioleikkauksen kunnostus etenee ja liikennejärjestelyt muuttuvat ensi viikolla (Varsinais-Suomi)

Kaarinassa Saaristotien (mt 180) varressa ja Kuusistonsalmen läheisyydessä olevaa Papinholman kallioleikkaus verkotetaan kivien putoamisen estämiseksi. Myös Papinholman alikulkukäytävän sisäreunojen kallioleikkaus vahvennetaan betonimantteleilla. Valmistelevat työt on tehty ja nyt ovat käynnistymässä kallioleikkausten verkottaminen. Se tarkoittaa muutoksia liikennejärjestelyihin ja haittaa etenkin kevyelle liikenteelle. Työt kestävät arvion mukaan kesä-heinäkuun vaihteeseen riippuen kallioleikkauksen rikkonaisuudesta, joka lopullisesti selviää vasta töiden aikana.

Valmistelevat työt ovat saatu päätökseen ja nyt ovat alkamassa kallioleikkausten kunnostustyöt laajemmin. Kallioleikkauksista pudotetaan irtokiviä ja asennetaan suojaverkko estämään lohkareiden putoaminen. Vastaavat toimenpiteet tehdään myös aikaisemmin ruiskubetonoidulle kallioleikkausosuudelle. Kallioleikkausten kunnostustöistä aiheutuu merkittävää haittaa etenkin kevyelle liikenteelle.

Kevyt liikenne ohjataan kiertoreitille Aapiskujan ja Veitenmäentien kautta Paraistentielle ja sitä kautta Papinholman alikulkukäytävän ja kallioleikkauksen ohi. Tämä reitti on käytössä koko korjaustyön aikana. Saaristotielle tehdään väliaikainen suojatie Kuusistonsalmen sillan läheisyyteen ja tämän vuoksi Saaristotien nopeusrajoitusta lasketaan 40 km:iin/h pistemäisesti suojatien kohdalla. Näin pyritään järjestämään kevyelle liikenteelle mahdollisimman turvallinen tienylitys toisella puolella olevalle kevyen liikenteen väylälle. Saaristotien suuntainen kevyen liikenteen väylä pyritään pitämään avoinna työtilanteen mukaan silloin, kun se katsotaan turvalliseksi.

Kevyen liikenteen kiertotien viitoituksen ja väliaikaisen suojatien rakentaminen käynnistyvät ensi viikon maanantaina 18.5.2020. Kaikilta tienkäyttäjiltä odotetaan erityistä varovaisuutta työmaan ja Saaristotien ylityskohdalla, koska Saaristotie on erityisen vilkkaasti liikennöity tie.

Työt kestävät arvion mukaan kesä-heinäkuun vaihteeseen riippuen kallioleikkauksen rikkonaisuudesta, joka lopullisesti selviää vasta töiden aikana.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinöörit Jari Nikki, p. 0400 821 596 ja Ari Salo, p. 0400 510 391

- TYL Silko, Timo Murtojärvi, p. 040 718 8513

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)