Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Kaakkois-Suomessa systemaattinen verkostoyhteistyö vauhdittaa luovien alojen yrittäjyyttä (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen kulttuurin ja luovan talouden kasvuspiraali – energiaa luovuudesta 2030 -strategia ja toimintasuunnitelma ovat lähtökohtana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston systemaattisen verkostoyhteistyön tiivistämiselle. Tavoitteena on kasvattaa toimialojen luovaa intensiteettiä (ns. luovien ammattien / ammattilaisten osuutta), lisätä luovan talouden työpaikkoja ja arvonlisää sekä kulttuuri- ja luovilla aloilla että muilla aloilla (siten, että luovan talouden osuus Kaakkois-Suomen bkt:stä kasvaa 5–7 prosenttiin) sekä vahvistaa kulttuurin roolia alue- ja kaupunkikehityksessä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto järjestävät kaksi vuorovaikutteista tilannekuvafoorumia. Sitra tukee prosessia Osaamisen aika -konseptilla, sparrauksella ja tietotuotannolla. Tarkoituksena on lisätä alueen elinvoimaa ja luovien alojen yritysten toimintaedellytyksiä monialaisessa yhteistyössä alueella vuorovaikutteisen tilannekuvan pohjalta. Mukaan kutsutaan kolmikanta eli 1) yritykset ja yrittäjäjärjestöt 2) julkinen sektori ja julkiset palvelut ja 3) oppilaitokset ja kehittäjäorganisaatiot.

8.12.2021 tilaisuuden teemana on: Miten yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö toimii? Taustalla on kysely 95:lle alueen luovan alan yritykselle Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Toinen tilaisuuksista järjestetään 9.2.2022, jolloin teemana on: Miten alueen hanke- ja kehittämistyö tällä hetkellä toimii? Taustalla on yhteistyössä koottu hankeportfolio alueen merkittävistä hankkeista. Tilaisuuksien tapahtumia voi seurata Twitterissä hashtagilla #osaamisenaika.

Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta iloitsee Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston innovatiivisesta ja tuloksellisesta työskentelyotteesta.

– Kaakkois-Suomen luovien alojen vuorovaikutuksellinen tilannekuvaprosessi on ainutlaatuinen Suomessa; kyseessä on kahden maakunnan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteinen prosessi, jossa monialainen yhteistyö vauhdittaa luovien alojen kasvua ja elinvoimaa. Luovat alat toimivat muiden alojen rikastajina ja apuna.

Tilannekuvaprosessista saadaan ja hyödynnetään tietoa, miten kolmikanta toimii, miten julkinen ja yksityinen sektori, yritykset ja oppilaitokset yhä paremmin voivat tehdä yhteistyötä ja miten ekosysteemi kehittyy. Yrityshaastattelujen tavoitteena on saada yritysten näkökulmasta mahdollisimman kattava kuva siitä, millainen on alueen osaamisen ekosysteemin ja elinvoimaisuuden nykytila ja mitä voitaisiin tehdä sen kehittämiseksi.

Energiaa luovuudesta

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto on toiminut kesän ja syksyn 2021 aikana aktiivisesti jatkuvan dialogin ja yhteiskehittämisen parissa.

Yhdessä on työstetty Luovien alojen kasvuspiraali – energiaa luovuudesta 2030 -strategiaa ja toimintasuunnitelmaa.  Kaakkois-Suomen luovien alojen energisoivan strategiaprosessin tavoitteena on dialogin ja verkostoyhteistyön tiivistämisen sekä yhteiskehittämisen avulla saa aikaan elinvoimaa ja kasvua. Strategian taustalla on Suomen hallitusohjelma Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Tavoitteena on muun muassa, että luovien alojen työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat.

Luova areena yhdistää eri tahoja

Tärkeä osa luovien alojen verkoston toimintaa on vuonna 2020 perustettu Luova areena, joka yhdistää eri tahoja. Kaakkos-Suomen Luova areena on liiketoiminnallistamiseen keskittyvä yhteiskunnan uuden normaalin hiomo. Luova areena ristipölyttää teollisuuden palvelujen, luovan alan sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden toimijoita ja virittää yhteisiin kasvuhankkeisiin. Luovan areenan visioima eri sektoreiden yhteinen suunta tukee maakunnan älykästä erikoistumista korona jälkeisen uuden normaalin aikakaudella.

Kaakkois-Suomessa on tehty intensiivisesti työtä muun muassa toteuttamalla luovat alat muiden alojen rikastajana -lähetekeskusteluja yhä laajemmille verkostoille. Esimerkkejä tästä ovat ELY-keskuksen ylialueellinen yhteistyö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yrityshaastattelut ja LAB- ammattikorkeakoulun palvelumuotoilu.

Verkosto kokoontui 19.11.2021

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto kokoontui 19.11.2021 Teams-yhteydellä. Kokouksessa oli tulevan tilannekuvaprosessin ja strategian lisäksi esillä muun muassa luovien alojen rahoitusmahdollisuudet, joista kertoi opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Minna Karvonen. Luovan talouden tiekartan ohjausryhmän terveisiä kertoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun innovaatiojohtaja Petteri Ikonen. Ritva Kaikkonen esitteli Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tulostavoitteita vuodelle 2022 ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita tavoitteisiin. Taiteen edistämiskeskuksen ajankohtaisia kuulumisia toi taiteen asiantuntija Heli Kauhanen. Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen Itä-Suomen hyvinvointivoimalasta esitteli Parasta itää -ohjelmaa.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen, ritva.kaikkonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 051

Alueiden osaamisen aika (sitra.fi)

Hallitus tavoittelee luoville aloille talouskasvua ja lisää työpaikkoja – tiekartta ja ohjausryhmä tukemaan työtä (tem.fi)

Kulttuuri ja luova talous – Kaakkois-Suomi (ely-keskus.fi)

Luova areena (xamk.fi)

Voimala-malli kansalliseksi – Parasta Itää! -hanke käynnistyy 1.11.2021 (hyvinvointivoimala.savonia.fi)

Teksti: Tuija Närhi​​​​​​ ja Ritva Kaikkonen