Navigeringsmeny

Regional information

Kaakkois-Suomen vesien kesäajan levätilanteen seuranta alkanut (Kaakkois-Suomi)

Kesäinen levätilanteen havainnointi ja tiedotus käynnistyi tällä viikolla. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla Kaakkois-Suomen vesialueilla ei ole havaittu sinileväesiintymiä, lukuun ottamatta rehevää Lappeenrannan Haapajärveä, jossa tavanomaiseen tapaan todettiin jo kesän alussa vähäinen määrä levää veteen sekoittuneena. Sinilevien määrä vesistöissä lisääntyy juhannuksen tienoilla, kun vedet vähitellen lämpenevät. Rantavedessä saattaa esiintyä tähän aikaan männyn kellertävää siitepölyä, joka näyttää erehdyttävästi sinilevältä.

Järvien pintalämpötilat ovat tällä hetkellä ajankohdalle tyypillisiä. Pintaveden lämpötila oli maan etelä- ja länsiosan järvillä 11 jopa 18 asteeseen. Alkuviikolla Kaakkois-Suomen rannikolla pintaveden lämpötila ulkosaaristossa oli 11-12 astetta ja sisäsaaristossa sekä suojaisilla lahtialueilla 12-14 asteen välillä.

Valtakunnallinen sinileväseuranta käynnistyi tällä viikolla ja jatkuu elo-syyskuulle. Kyse on pitkään jatkuneesta kesäajan seurannasta. Valtakunnallinen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.

SYKE arvioi kesän sinileväriskit

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) merikeskus on julkaissut tänään 4.6.2020 tämän kesän riskiarvion sinileväkukinnoista Suomen merialueille ja sisävesillä. Voimakkaiden ja laajojen sinileväkukintojen riski on tänä kesänä itäisen Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan osalta pienempi kuin kesällä 2019. Jos kesän sääolot ovat keskimääräiset, itäisellä Suomenlahdella riski voimakkaille ja laajoille kukinnoille on vähäinen. Riskin toteutumisen ratkaisevat kesän sääolot, sillä Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ravinnetilanne on samankaltainen kuin vuonna 2018. Moni muistaa tuon vuoden pahana sinileväkesänä, sillä sääolot olivat silloin erittäin suotuisat sinilevälauttojen synnylle.

Levätilannetta voi seurata myös satelliittikuvista

SYKEssä seurataan satelliittiteknologian avulla ympäristön tilaa. Satelliittihavaintojen avulla kartoitetaan Itämeren pintaleväkukintoja sekä Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa, sameutta, a-klorofyllipitoisuutta, näkösyvyyttä ja humuspitoisuutta. Sieltä voi käydä katsomassa myös levätilanteen, jos pilvet eivät haittaa satelliittihavainnointia.

Linkki Tarkka-palvelun esittelyyn

Levätilanteen ennustaminen sisävesille haasteellista

Ennusteiden laatiminen sisävesille on paikallisten olojen ja järvityyppien moninaisuuden takia hankalaa. Tyypillisesti ensimmäiset havainnot sinilevistä on tehty juhannusviikolla. Paikalliset ravinneolot ja kesän sää kuitenkin vaikuttavat paljon tilanteen kehittymiseen. Tyyni ja lämmin sää edesauttaa sinilevälauttojen syntymistä.

Lähetä omat levähavaintosi Järviwikiin

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson havaintopaikoilla syyskuun alkuun asti. Vakiohavaintopaikkoja on 19, joilta pyritään saamaan tiedot viikoittain. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti. Suomen ympäristökeskus (SYKE) laatii koko Suomea koskevan katsauksen ja tiedotteen viikoittain.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen. Kesän 2020 rajoitustilanne heikentää sinilevänäytteiden tarkistamismahdollisuuksia (mikroskopointi) Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa.

Vesi.fi uusi palvelu

Uusi vesitietoja kokoava palvelu on avattu. Erilaiset vesiin liittyvät teemat on nyt koottu yhteen palveluun. Katso esittely video tästä linkistä.

Verkossa:

Järviwiki:

www.syke.fi:

www.ymparisto.fi:

www.ely-keskus.fi

www.vesi.fi

Lisätietoja
Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

Hydrobiologi Jouni Törrönen 
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi  
puh. 0295 029 296

 

 

 

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)