Navigeringsmeny

Regional information

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, tammikuu 2020 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä kasvoi hieman

Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa tammikuun 2020 lopussa 0,8 suurempi kuin vuoden 2019 tammikuussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 9 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömien määrä väheni 8 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli tammikuun lopussa 16 648 työtöntä työnhakijaa, mikä on 136 henkilöä (- 0,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 752. Määrä laski 236 henkilön (- 2,4 %) verran edellisvuoden tammikuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 6 896, määrä kasvoi 372 henkilön (+ 5,7 %) verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 12,3 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 484, mikä vastaa 9 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Työttömien määrä pieneni eniten Kouvolan seutukunnassa (- 5 %, - 279 henkilöä). Lappeenrannan seudulla työttömiä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten (- 3 henkilöä).  Kotka-Haminan seudulla työttömien määrä kasvoi hieman (+ 43 henkilöä, + 1 %). Imatran seudulla kasvua oli selkeästi enemmän (+ 17 %, + 375 henkilöä). Kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Kouvolassa (- 261 henkilöä) ja Lappeenrannassa (- 53 henkilöä). Työttömien määrä kasvoi Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Lemillä, Luumäellä, Ruokolahdella, Savitaipaleella ja Virolahdella. Korkein työttömyysaste tammikuun tilastoissa oli Imatralla (16,6 %) ja matalin Taipalsaarella (7,6 %).

Nuoria työttömiä 8 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten - pitkäaikaistyöttömyys myös edelleen laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kouvolan, Lappeenrannan ja Kotka-Haminan seuduilla. Imatran seudulla määrä nousi 3 prosentin verran. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 6 842 henkilöä, 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä laskee edelleen. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa tammikuun lopussa 3 558, mikä on 9 prosenttia (- 359 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla. Pitkäaikaistyöttömyys väheni suhteellisesti eniten Lappeenrannan seudulla (- 13 %, - 108 henkilöä).

Työttömien määrä väheni lähes kaikilla koulutusasteilla

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi ylemmällä perusasteella, toisella asteella ja erikoisammattikoulutusasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 3 prosentin verran (- 121 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 23 prosenttia Kaakkois-Suomen työttömistä.

Työttömyys väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Myös erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä työttömien määrä laski selvästi.  Työttömien määrä kasvoi johtajien, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun aikana avoinna 3 406 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 3 prosenttia (+ 85 kpl) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi eniten Kouvolan seudulla (+ 13 %, + 127 kpl). Myös Kotka-Haminan seudulla työpaikkojen määrä kasvoi (+ 5 %, + 48 kpl). Etelä-Karjalassa sen sijaan uusien työpaikkojen määrä väheni: Lappeenrannan seudulla (- 4 %, - 43 kpl) ja Imatran seudulla (- 14 %, - 47 kpl).

Uusista avoimista työpaikoista 80 prosenttia oli yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille, avustaville keittiötyöntekijöille, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Tammikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 768 henkilöä (- 8 %). Aktivointiaste oli 29 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 400, mikä on noin 500 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli tammikuun lopussa yhteensä 1 499 henkilöä. Määrä on noin 10 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä noin 67 prosenttia oli yksityisen sektorin, 32 prosenttia kuntien ja 1 prosentti valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, tammikuu 2020 (pdf)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)