Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, syyskuu 2019 (Kaakkois-Suomi)

Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun 2019 lopussa Kaakkois-Suomessa 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 20 prosenttia pienempi, ja nuorten työttömienkin määrä laski 5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja oli 11 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli syyskuun lopussa 14 244 työtöntä työnhakijaa, mikä on 753 henkilöä (- 5  %)
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömien määrä laski 5,6 prosentin ja Etelä-Karjalassa 4,1 prosentin verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 10,5 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 368, mikä vastaa 9,6 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömien määrä pieneni vuoden takaiseen verrattuna kaikissa muissa paitsi Imatran seutukunnassa. Kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Kotkassa. Työttömien määrä kasvoi hieman Haminassa, Imatralla, Lemillä, Miehikkälässä, Ruokolahdella ja Virolahdella. Korkein työttömyysaste syyskuun tilastoissa oli Imatralla (13,3 %) ja matalin Taipalsaarella (6,0 %).

Nuoria työttömiä noin 5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten, pitkäaikaistyöttömyys myös edelleen laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa 4,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kouvolan ja Kotka-Haminan seuduilla. Lappeenrannan seudulla nuorten työttömien määrä nousi 4 prosentin verran ja Imatralla pysyi edellisen vuoden tasolla. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 5 956 henkilöä, 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen selkeässä laskussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa syyskuun lopussa 20 prosenttia (- 889 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin.  Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatralla.

Työttömien määrä väheni lähes kaikilla koulutusasteilla

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi tutkijakoulutusasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 9,2 prosentin verran (- 422 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 24 prosenttia työttömistä.

Työttömyys väheni useimmissa ammattiryhmissä, eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Myös erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ammattiryhmissä työttömien määrä laski selvästi.  Työttömien määrä kasvoi johtajien, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden, sotilaiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun aikana avoinna 2 061 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 11 prosenttia (207 kpl) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lappeenrannan seudulla uusia avoimia työpaikkoja oli selvästi edellisvuotta enemmän (28 %, + 157 kpl), kun taas muilla seuduilla oltiin lähellä edellisvuoden tasoa. Uusista avoimista työpaikoista 84 prosenttia oli yrityksissä.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyjille, myyntiedustajille, toimisto- ja laitossiivoojille, lähihoitajille sekä maa- ja vesirakentamisen avustaville työntekijöille,

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Syyskuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 132 henkilöä (- 9,6 %). Aktivointiaste oli 33,4 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 21 400, mikä on noin 1 500 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Palkkatuella työllistettyjä oli syyskuun lopussa yhteensä 1 637 henkilöä. Määrä on 12 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Työllistetyistä 67 prosenttia oli yksityisen sektorin, 30 prosenttia kuntien ja 3 prosenttia valtion töissä.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, syyskuu 2019 (pdf, 2,3 Mt)


Regional information