Navigeringsmeny

Regional information

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, helmikuu 2020 (Kaakkois-Suomi)

Työttömien määrä kasvoi hieman

Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa helmikuun 2020 lopussa yhden prosentin verran (+ 159 henkilöä) suurempi kuin vuoden 2019 helmikuussa. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuoden takaiseen verrattuna 7 prosentin verran. Nuorten työttömyydessä laskua oli 5 prosenttia. Uusia avoimia työpaikkoja oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kaakkois-Suomessa oli helmikuun lopussa 16 117 työtöntä työnhakijaa, mikä on 159 henkilöä (+ 1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kymenlaaksossa työttömiä oli 9 494. Määrä laski 104 henkilön (- 1 %) verran edellisvuoden helmikuuhun verrattuna. Etelä-Karjalassa, jossa työttömiä oli 6 623 määrä kasvoi 263 henkilön (+ 4 %) verran. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 11,9 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 396, mikä vastaa 9 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Seutukunnista vain Kouvolassa työttömien määrä pieneni (- 5 %, - 253 henkilöä). Kotka-Haminan seudulla työttömien määrä kasvoi 3 prosentin verran (+ 149 henkilöä). Lappeenrannan seudulla kasvua oli 2 prosentin verran (+ 70 henkilöä). Imatran seudulla kasvua oli selkeästi eniten (+ 9 %, + 193 henkilöä).

Kunnista kaikkein eniten työttömyys väheni Kouvolassa (- 245 henkilöä). Myös Iitissä, Miehikkälässä ja Parikkalassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni. Työttömien määrä kasvoi Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Lappeenrannassa, Lemillä, Luumäellä, Pyhtäällä, Rautjärvellä, Ruokolahdella, Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Virolahdella.

Korkein työttömyysaste helmikuun tilastoissa oli Rautjärvellä (14,9 %) ja matalin Taipalsaarella (7,4 %)

Nuoria työttömiä 5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten - pitkäaikaistyöttömyys edelleen laskussa

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kouvolan, Lappeenrannan ja Kotka-Haminan seuduilla. Imatran seudulla määrä nousi 10 prosentin verran. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 6 629 henkilöä (+ 1 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä laskee edelleen. Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa helmikuun lopussa 3 515, mikä on 7 prosenttia (- 282 henkilöä) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotka-Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla. Pitkäaikaistyöttömyys väheni suhteellisesti eniten Kouvolan seudulla (- 10 %, - 127 henkilöä).

Työttömien määrä väheni lähes kaikilla koulutusasteilla

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi ylemmällä perusasteella, toisella asteella ja alemmalla korkeakouluasteella. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 4 prosentin verran (- 155 henkilöä). Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on 23 prosenttia Kaakkois-Suomen työttömistä.

Työttömyys väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä. Myös asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden ammattiryhmissä työttömien määrä laski selvästi.  Työttömien määrä kasvoi johtajien, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun aikana avoinna 2 557 uutta työpaikkaa. Uusia työpaikkoja oli 15 prosenttia (- 456 kpl) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työpaikkojen määrä kasvoi Kotka-Haminan seudulla (+ 12 %, + 77 kpl). Kouvolan seudulla työpaikkojen määrä väheni reilusti (- 41 %, - 513 kpl). Lappeenrannan ja Imatran seuduilla työpaikkojen määrät laskivat maltillisemmin (Lappeenranta -1 %, - 6 kpl, Imatra - 5 %, - 14 kpl).

Uusista avoimista työpaikoista 81 prosenttia oli yrityksissä. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille ja lähihoitajille.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat

Helmikuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 057 henkilöä (- 9 %). Aktivointiaste oli 31 prosenttia. Laajan työttömyyden eli työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olleiden yhteismäärä oli noin 23 000, mikä on noin 550 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkkatuella työllistettyjä oli helmikuun lopussa yhteensä 1 549 henkilöä. Määrä on noin 7 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, helmikuu 2020 (pdf)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)