Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Kaakkois-Suomen metsien suojeluun saadaan rahaa odotettua enemmän (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomessa koko maan alhaisin metsiensuojeluprosentti

Voimakkaasta metsäteollisuudesta johtuen kaakkoissuomalaiset metsät ovat olleet pitkään hyvin tehokkaassa metsätalouskäytössä. Ei siis ihme, että metsiensuojelussa alueella ollaan vaatimattomalla tasolla. Sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa metsiä on suojeltu valtakunnallisen tilaston mukaan hyvin vähän. Etelä-Karjala on koko maan peränpitäjä vain 2,27 %:n ja Kymenlaaksokin viidenneksi huonoin maakunta 3,62 %:n suojeluasteella.

Vuodesta 2008 lähtien metsiensuojelua on edistetty vapaaehtoisuuteen perustuvalla METSO-ohjelmalla. Metsänomistajat voivat tarjota metsiään joko pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun ja valtio maksaa suojelusta korvauksen. Kaakkois-Suomessa METSO-ohjelmalla on saatu tähän mennessä jo 3000 hehtaaria uusia metsiensuojelualueita.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkinut Kaakkois-Suomessa kolme METSO-kohdetta, jotka vetivät vertoja Kuusamon kohteille. Luken tutkija Terhi Koskelan mukaan erityisesti Kaakkois-Suomeen ja rajan läheisiin alueisiin kannattaisi panostaa. Alueella esiintyy lajistoa, jota ei ole muualla Etelä-Suomessa.

Lue lisää Luken Terhi Koskelan blogista

Kaakkois-Suomi yhtenä painopistealueena lähivuosina

Vaikka valtakunnallisesti METSO-ohjelman määrärahat vähenevät merkittävästi lähivuosina Kaakkois-Suomen osalta tilanne näyttää toiveikkaalta. Ympäristöministeriö on tänä syksynä linjannut, että luonnonsuojelun määrärahoja suunnataan tulevina vuosina erityisesti Etelä-Suomeen alueille, joissa metsien- ja soidensuojelun puutteet ovat suurimmat. METSOa kohdennetaan lähivuosina erityisesti Kaakkois-Suomen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueille.

Koska Kaakkois-Suomi on nimetty yhdeksi METSO-ohjelman painopistealueeksi, ei METSO-ohjelman tavoitteesta tällä alueella tingitä. Suojeltavaksi haetaan metsiä, jotka ovat luonnonarvoiltaan monipuolisia kuten esimerkiksi vanhoja tai lahopuustoisia metsiä, lehtoja ja puustoisia soita. Vuoden 2017 tavoitteeksi on asetettu 350 ha uusia metsiensuojelualueita Kaakkois-Suomeen.

Metso-suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen, joten tavoitteeseen ei päästä elleivät metsänomistajat tarjoa metsiään suojeluun. Saatuaan metsänomistajan yhteydenoton ELY-keskus arvioi metsän soveltuvuuden METSO-ohjelmaan ja tekee metsänomistajalle suojelutarjouksen. Metsänomistaja sanoo viimeisen sanan metsien monimuotoisuuden hyväksi.

Mikä METSO?

  • Metso on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma
  • Tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä
  • Suojelu on vapaaehtoista ja suojelusta maksetaan metsänomistajalle korvaus
  • Metsän voi suojella määräaikaisesti tai pysyvästi tai edistää monimuotoisuutta luonnonhoidon keinoin
  • Ohjelmaa toteuttavat yksityismailla ELY-keskukset ja Suomen metsäkeskus sekä valtion mailla Metsähallitus
  • www.metsonpolku.fi

 


Regional information