Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön toimintakatsaus 2018 (Kaakkois-Suomi)
 

Tieliikennekuolemissa raju pudotus - loukkaantuneiden määrä kuitenkin nousi

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, tapahtui vuonna 2018 yhteensä 256 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta (253 vuonna 2017). Näissä onnettomuuksissa menehtyi kymmenen (kaksi Etelä-Karjalassa ja kahdeksan Kymenlaaksossa) ja loukkaantui 331 henkilöä.

Vuonna 2018 tieliikenteessä kuolleiden määrä Kaakkois-Suomessa puolittui vuoteen 2017 nähden. Kyseessä on jo kolmas perättäinen vuosi, kun tieliikennekuolemat vähenivät merkittävästi. Suurin muutos tapahtui Etelä-Karjalan alueella, jossa tieliikenteessä kuoli kaksi henkilöä (vuonna 2017 yhdeksän). Loukkaantuneiden kokonaismäärä Kaakkois-Suomessa sen sijaan kasvoi edellisvuodesta. Kasvu tapahtui Kymenlaakson maakunnan alueella, etenkin Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Yhdessätoista kuudestatoista Kaakkois-Suomen kunnassa toteutui nollavisiotavoite eli kukaan ei menehtynyt tieliikenteessä.

Tieliikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet Kaakkois-Suomessa vuosina 2016–2018 (Tilastokeskus)


Kaakkois-Suomen liikenteessä vuosina 2017 ja 2018 menehtyneet kunnittain ja muita taustatietoja 

Liikenneturvallisuutta edistetään yhteistyössä

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa ELY-keskuksen vetämä alueellinen liikenneturvallisuustyöryhmä. Työryhmä koostuu ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin, pelastuslaitoksen, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjien ja kuntien edustajista. Vuonna 2018 työryhmä kokoontui neljä kertaa.

Työryhmän toimia ja edistämiä asioita vuonna 2018 olivat muun muassa:

 • Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi (teemana "Turvallinen työmatkaliikenne - kohti yhteistä etua ja sujuvampaa arkea")
 • Liikenneturvallisuuskatsaus 2017
 • Piirustuskilpailu viidesluokkalaisille (aiheena "Turvallinen tienylitys")
 • Työmatkaliikenteen liikenneturvallisuushaaste

Esimerkkejä eri tahojen liikenneturvallisuustyöstä vuonna 2018 

Paikallisella tasolla liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan ja toteutetaan kuntakohtaisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä, joiden taustalla ovat kuntakohtaiset liikenneturvallisuussuunnitelmat. Vuonna 2018 liikenneturvallisuustyöryhmät kokoontuivat vähintään kaksi kertaa jokaisessa Kaakkois-Suomen kunnassa.

Poimintoja vuoden 2019 toiminnasta ja tapahtumista:

 • Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 7.5.2019 (teemana "Liikenteen digitalisaatio -mahdollisuudet ja vaikutukset tulevaisuuden liikkumiseen")
 • Piirustuskilpailu 5. luokkalaisille (aiheena "Tulevaisuuden turvallinen liikkuminen")
 • Punainen Liitu -nuorten liikenneturvallisuuskampanja Kymenlaaksossa
 • Ikäihmisten Liikenneluotsi- ja EAK65+ koulutukset yhteistyössä vanhusneuvostojen ja iäkäsjärjestöjen kanssa
 • Imatran seudun kuntien (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala) liikenneturvallisuussuunnitelmat
 • Suunnitteluhankkeita:
  • vt 15 Kouvola-Kotka, vt 6 Kouvola-Keltti ja vt 6 Kouvolan kohta
  • vt 26 ja mt 387 liikennekäytävän toimenpidesuunnittelu
 • Liikenneympäristön toimenpiteitä:
  • Valmistuneiden liikenneturvallisuussuunnitelmien I kiireellisyysluokan kohteiden toteutuksia
  • vt 12 Tillola-Keltti
    

Lisätietoja

- Liikenneturvallisuusvastaava Sonja Lehtonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 385
- Yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, Liikenneturva, puh. 040 534 1183
- Komisario Jukka Tylli, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, puh. 029 543 5774
- Paloinsinööri Juhani Carlson, Kymenlaakson pelastuslaitos, puh. 044 702 6331
- Toimitusjohtaja Eeva-Maija Koponen, Kaakkois-Suomen kuljetusyrittäjät ry, puh. 0400 550 545


Regional information