Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035 allekirjoitettiin 28.10.2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)  Kouvolassa allekirjoitettiin 28.10.2014 Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2035.
Liikennestrategia on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen, Liikenneviraston sekä kuntien yhteinen näkemys ja priorisoitu kannanotto Kaakkois-Suomen liikennejärjestelmän keskeisistä kehittämistarpeista vuoteen 2035 saakka. Työn tavoitteena oli erityisesti valtakunnallista tai seudullista merkitystä omaavien kehittämistarpeiden tunnistaminen. Yksittäistä kuntaa koskettavat tai pelkästään paikallista merkitystä omaavat kehittämistarpeet tuodaan esille alueellisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa.

TOP 5-kehittämistarpeet

Työssä kirjattiin mm. TOP 5 -kehittämistarpeet sekä liikennejärjestelmän muut merkittävimmät yksittäiset palvelutasopuutteet.

Strategiassa on tunnistettu seuraavat yhteysvälit priorisoituna palvelutasotarpeiden ja tavoitteiden perusteella:

                     1  Luumäki-Imatra-Imatrankoski – rataosuus
                      2  Kotka-Kouvola – liikennekäytävä (vt 15 ja rata) ja Vt 12 Lahti-Kouvola
                      4  Vt 6 Kouvolan kohta
                      5  Raja-asemat ja niille johtavat yhteydet.

Laajempana koko aluetta koskevana tarpeena suunnitelmassa tunnistettiin perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen siten, että mm. metsäteollisuuden ja maatalouden kuljetuksille välttämättömän alemman tieverkon kunto- ja hoitotaso voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Liikennejärjestelmän muut merkittävimmät yksittäiset palvelutasopuutteet:

Raideliikenne:
                      Hovinsaaren 1100 metrin raiteet
                      Kotolahden ratapihan puuttuvat raiteet ja puuttuvat turvalaiteet
                      Tasoristeysten poisto välillä Imatra-maakunnan raja
Tieliikenne:
                      Vt 6 Korian kohta (Hevossuo-Keltti)
                      Vt 6/Vt 12 Keltin eritasoliittymä
                      Vt 13 Myttiömäen kohta
                      Vt 15 Kotkan sisääntulo (Hyväntuulentie)
                      Vt 15 Paimenportin eritasoliittymä
                      Vt 15 Keltakankaan eritasoliittymä
                      Kt 62 Huuhkala-Käyhkää.

Lue lisää tiedotteesta 28.10.2014 >>


   Liikennestrategian allekirjoittivat vasemmalta oikealle:  ylijohtaja Rami Metsäpelto   
  (Liikennevirasto), maakuntajohtaja Matti Viialainen (Etelä-Karjalan liitto), maakuntajohtaja Juha
   Haapaniemi (Kymenlaakson liitto) ja johtaja Antti Rinta-Porkkunen (Kaakkois-Suomen
   ELY-keskus).


   Ari Pietarinen (Kymenlaakson liitto) ja Maria Peuhkuri (Etelä-Karjalan liitto)
   osallistuivat liikennestrategian valmistelutyöhön.

 

 


Regional information