Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kaakkois-Suomeen 2,6 miljoonaa EU-hankerahoitusta ja yritystukia (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt tammi-maaliskuussa 2019 Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan yhteensä lähes 2,3 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Rahoituksesta 76 % muodostui alueellisista ESR-hankkeista ja loput yritystuista. 

Mekaniikan osaajia työmarkkinoille

ESR-hankkeisiin Kaakkois-Suomeen myönnettiin yli 1,7 miljoonaa euroa. Uusia hankkeita rahoitettiin yhteensä 10, joista kuusi Etelä-Karjalaan ja loput Kymenlaaksoon. 

Rahoitukseltaan suurin ESR-hanke on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Teknillisen mekaniikan koulutuskokonaisuus - TEMEKO -hanke. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa teollisuudessa työskenteleviä ja työttömiä tai osa-aikatyössä olevia konetekniikan osaajia teknillisen mekaniikan ja erityisesti dynamiikan asiantuntijoiksi. Hankkeen avulla pyritään vastaamaan mekaniikan osaajien pulaan työmarkkinoilla. 

Muita rahoitettuja hankkeita ovat mm. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Bridging - Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet sekä Laptuote-säätiön Taidolla työelämään -hankkeet. Bridging -hanke pyrkii vahvistamaan kehitysvammaisten kansalaisuutta sekä osallisuutta ja vaikuttamaan yleiseen asenneilmapiiriin yhteiskunnassa. Taidolla työelämään -hankkeessa luodaan toimintamallia maahanmuuttajien kotoutumiseen ja työllisyyden lisäämiseen Etelä-Karjalassa. 

Yritysrahoituksella kasvuun ja kohti kansainvälisiä markkinoita

Tukea yritysten kehittämiseen myönnettiin Kaakkois-Suomeen yhteensä hieman yli puoli miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustuksen osuus summasta on 466 274 euroa. Tästä 57 % kohdistui Kymenlaakson ja loput Etelä-Karjalan yrityksiin.  

Kymenlaaksossa yrityksen kehittämisavustusta on saanut kaksi yritystä, yhteensä 265 500 euroa. Suurin tuki, 165 500 euroa, myönnettiin Imatran Tuotantohake Oy:lle Kotkaan perustettavan uuden laitoksen, Hakkimon, rakentamiseen. Yritys on kehittänyt kokonaan uudenlaisen hakkeenvalmistusprosessin, jonka suunnittelun lähtökohtina ovat olleet muovittoman elintarvikekartongin raaka-ainevaatimukset. Loput 100 000 euroa sai Indoor Skydiving Consultation ISC oy Ltd. kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään hankkeeseen. 

Etelä-Karjalaan yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin kolmelle yritykselle yhteensä 200 774 euroa. Suurimman tuen, 105 200 euroa, on saanut Roister Global Oy uudenlaisen markkinoinnin johtamisen alustan kehittelyyn. Muut rahoitusta saaneet yritykset Etelä-Karjalassa ovat Rumble Tools Oy ja Indoor Informatics Oy. 

Lisäksi Kaakkois-Suomeen myönnettiin 75 913 euroa kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin eli analyysiin, konsultointiin ja avainhenkilöstön koulutukseen. 

Etelä-Suomeen yhteensä 11,3 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta 

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin tammi-maaliskuussa 2019 yhteensä lähes 11,3 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. 

Rahoituksesta yli 8,3 miljoonaa muodostui uusista alueellisista ESR-hankkeista. Uusia hankkeita Etelä-Suomessa käynnistyy yhteensä 33. Eniten rahoitusta myönnettiin Uudenmaan alueelle, hieman yli 4,3 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan 12 uutta hanketta. Hämeeseen rahaa myönnettiin lähes 2,6 miljoonaa ja Kaakkois-Suomeen 1,7 miljoonaa euroa. 

Yritystukien osuus rahoituksesta oli hieman yli 2,6 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämisavustusta (EAKR) Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 1,6 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 83 440 euroa. Kehittämishankkeita rahoitettiin 25 ja toimintaympäristön kehittämishankkeita yksi. Eniten kehittämisavustusta myönnettiin Hämeeseen. 

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin lähes miljoona euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalvelun osuus kokonaissumasta on noin 74 %. Kehittämispalvelujen rahoituksesta 72 % kohdentui Uudenmaan alueelle.


Kuva: Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön ESR- ja EAKR -rahoitus sekä kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tammi-maaliskuussa 2019. 

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151 

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet

Tiedotus:  

Viestintäasiantuntija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176 

Liitteet: 


Regional information