Navigeringsmeny

Regional information

Julkiset yritysrahoitustoimijat tiivistäneet yhteistyötään koronakriisissä (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Koronapandemiasta johtuen useat yritykset ovat joutuneet kiperään tilanteeseen. Hämeen ELY-keskus on kutsunut koolle alueelliset kumppanit molempiin Hämeen maakuntiin edistääkseen yhteistyötä sekä uusien yritysrahoitusten aktivointia. Ryhmä kokoontuu viikoittain ja järjestää infoja eri kohderyhmille.

Toiminnassa mukana on ELY-keskuksen lisäksi TE-toimisto, BusinessFinland, Finnvera ja alueelliset yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, kehittämisyhtiöt, kuntien elinkeinotoimijat, oppilaitokset ja muut yrityspalvelurajapinnassa toimivat sidosryhmät. Toiminnan keskiössä on yritysrahoituspalveluiden parantaminen, palveluverkoston osaamisen varmistaminen, tiedonkulun tehostaminen sekä verkostossa että yrittäjille, yhteisen tilannetiedon kerääminen ja hyödyntäminen sekä toimijoiden välisen yhteistyön sujuvuuden varmistaminen tässä kriisitilanteessa. Toimijat kokoontuvat viikoittain ja järjestävät kuntien ja elinkeinoyhtiöiden yritysrahoitusasiantuntijoille viikoittaisia infoja.

Toimijoiden nykyiset yrityspalvelut ovat edelleen käytössä. Yritysrahoituspalveluihin on tullut ja uusia tilanteeseen sopivia tuotteita. Business Finlandilla ja ELY-keskuksella on omat kriisitilanteeseen soveltuvat kehittämisrahoitusmallit normaalien rahoitusvaihtoehtojen rinnalla ja Finnvera on muokannut rahoitusehtojaan koronakriisin vuoksi. Lisäksi yksinyrittäjille on julkistettu omia väliaikaisia tukimuotoja kuntien kautta haettavaksi. Team Finland -koordinaattorit kouluttavat alueellisia sidosryhmiä julkisiin koronarahoituksiin liittyen molemmissa maakunnissa.

-  Jotta uusien rahoituspalveluiden tarjoamat mahdollisuudet saavuttavat niitä tarvitsevat alueelliset yritykset, tarvitsemme yhteistyötä alueellisten kumppanien kanssa, sanoo johtaja Jarmo Paukku Hämeen ELY-keskuksesta.

-  Olemme järjestäneet verkkokoulutuksia ja- infoja paikallisille toimijoille. Tavoitteena on pitää paikalliset yrityspalvelutoimijat hyvin ajan tasalla, jotta he voivat paikallisesti palvella yrittäjiä mahdollisimman hyvin, Paukku jatkaa.

- Team Finland -koordinaattori Matti Nykänen on järjestänyt ajankohtaisinfoja ja koulutuksia LADECin henkilöstölle. Näissä tilaisuuksissa olemme saaneet ajankohtaisia tietoja ja konkreettisia neuvoja, joiden avulla pystymme palvelemaan ja neuvomaan asiakkaitamme siten, että mahdollisimman moni jätetty rahoitushakemus saisi positiivisen päätöksen sanoo Lahden seudun kehityksen Ladecin yrityspalvelujohtaja Päivi Leppänen Lahdesta.

Yritysten kiperä tilanne on herättänyt huolta koko kumppaniverkostossa. Epidemia leviää edelleen ja poikkeustilanne on jo iskenyt laajasti yrityksiin. Monien yritysten asiakastulot ja kassavirta on hiipunut.

- Teemme seudullisesti laajasti yhteistyötä, jotta yritysten tarpeisiin saadaan tukea ja helpotusta, sanoo toimitusjohtaja Riikka Riihimäki Forssan Yrityskehitys Oy:sta.

- Olemme valmiina neuvomaan ja ohjaamaan soveltuvien rahoitusten pariin, toteaa toimitusjohtaja Kari Saarinen Linnan Kehitys Oy:sta.

 

Lisätietoa:

Johtaja Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 083

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tuomo Kauha, Hämeen ELY- keskus, puh. 0295 025 147 (Kanta-Häme)

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Matti Nykänen, Hämeen ELY- keskus, puh. 0295 025 079 (Päijät-Häme)

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)