Navigeringsmeny

Regional information

Juhannusviikon levätilanne on Etelä-Savon vesistöissä toistaiseksi melko rauhallinen (Etelä-Savo)

Sinileväesiintymien määrä Etelä-Savon vesistöissä on edelleen melko vähäinen. Kahden edellisen viikon lämmin ja heikkotuulinen sää on aktivoinut sinilevien lisääntymistä paikoitellen, mutta laajoja sinileväesiintymiä ei ole todettu. Yleisöilmoituksia sinilevistä on tullut ajankohtaan nähden melko vähän. Ilmoituksia sinilevistä on tullut mm. Puruveden Ristilahdelta ja Kuonanjärvestä (Savonlinna ja Kitee) sekä Hämeen Hartoselta Pertunmaalta. Yleisillä uimarannoilla sinilevien määrän on todettu olevan vähäinen. Männyn siitepöly värjää vielä vesistöjen ranta-alueita monin paikoin.

Paikallisesti leväesiintymissä voi olla suurtakin vaihtelua järvien välillä ja järven eri osissa. Esimerkiksi vaikka sinilevien määrä karuissa vesistöissä on luontaisesti vähäinen, voi levää kerääntyä tuulen kasaamana suuremmilta seliltä tuulen vastaisille rannoille ja lahdenpohjiin huomattaviakin määriä. Leväesiintymät alkavat lisääntyä usein vesien lämpenemisen ja lisääntyvän auringon tulosäteilyn myötä vasta juhannuksen jälkeen. Tällä hetkellä vesien lämpötila on keskimäärin noin 3–4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Paikalliset ukkoskuurot ja kovat tuulet voivat sekoittaa pintakalvolla esiintyvät sinilevät syvemmälle vesikerrokseen. Toisaalta ukkoskuurojen aiheuttamat rankkasateet voivat aiheuttaa paikallisesti ravinteiden huuhtoutumista ja lisätä sinilevien kasvupotentiaalia sään selkiytyessä.

Etelä-Savon järvien levätilannetta seurataan 17 järvikohteella ja havaintopaikat kuvaavat Etelä-Savon levätilannetta yleisellä tasolla. Viikolla 25 levää havaittiin seurantaverkon kohteista vain vähäisiä määriä Pienellä-Raudanvedellä Rantasalmella ja Puulan Ruovedenselällä Kangasniemellä.

ELY-keskus tiedottaa levätilanteesta vähintään kerran kuukaudessa

Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka. Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 4.6.- 27.8.2020. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 240 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Levät voivat aiheuttaa oireita

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen 0800 147 111 tai 09 471 977 (24 h/vrk).

Linkit levätilanteen lisätietoihin:

Lisätietoja:  

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija Pertti Manninen Etelä-Savon ELY-keskus p 0295 024 209, pertti.manninen(at)ely-keskus.fi
Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024029, liisa.muuri(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)