Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I insjöar och på havsområden har blågrönalgobservationerna ökat, men de observerade algmängderna har ännu varit små. Antalet observationer har ökat speciellt i Södra och Mellersta Finland.

Situationen i insjöar

Den varma perioden i början av juni har främjat ökningen av blågröna alger, vilket är typiskt för en värmebölja. Fastän mängden observationer av blågröna alger har ökat, handlar flertalet observationer fortfarande om små mängder blågröna alger. 

Mängden blågröna alger har ökat i havsområdena

Satellitobservationerna visar stora områden av blågrönalger under ytan. På kusten har det varit observationer närmast i Finska viken och Skärgårdshavet men också enstaka observationer i Bottenhavet nära Raumo, i Kvarken nära Vasa och framför Jakobstad samt i Bottenviken framför Brahestad. Största delen av observerade algmängderna har ännu varit små.

Läs mer (på finska)

Pressmeddelande 24.6.2021 (syke.fi)