Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Trafiken inför midsommaren är som livligast på torsdag

Trafiken inför midsommaren förväntas vara som livligast på torsdag 23.6 kl. 13–20. Det kommer att vara rätt mycket trafik också på fredag 24.6. Returtrafiken är som livligast söndag 26.6 och det förväntas vara mycket trafik under hela dagen.

Reserverar tillräckligt med tid för din resa, eftersom trafikstockningar och vägarbeten kan orsaka fördröjningar. Under rusningstid kan det bildas köer och hastigheterna kan vara 20–40 km/h lägre än normalt. Där det pågår vägarbete kan bland annat tillfälligt sänkta hastighetsbegränsningar eller smalare körfält än normalt medföra trafikstörningar. Chauffören ska vara både utvilad och helt nykter.

Läs mer:

 


Regional information