Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

I december betalas 560 miljoner euro i jordbrukarstöd

I december betalar Landsbygdsverket ut cirka 560 miljoner euro i jordbrukarstöd som söktes våren 2016. Utbetalningen av stöd börjar på tisdag 13.12.2016 med restbeloppet av kompensationsersättning och förskotten på grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare samt bidrag för jordbruksgrödor. Förskotten på EU-djurbidrag och de nationella åkerstöden börjar betalas ut torsdag 15.12.2016.

Jordbrukarna får betalningarna på kontot från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. Landsbygdsverket betalar ut husdjursförhöjningarna i samband med kompensationsersättningen till djurgårdarna i juni 2017.

Före utgången av december betalar Landsbygdsverket ungefär 88 procent av jordbrukarstöden som sökts år 2016. Den sammanlagda summan av stöd som betalas ut under ansökningsåret är cirka 1,5 miljarder euro.

Betalningen av stöd fortsätter i enlighet med den målsatta betalningstidtabellen våren 2017. Alla EU-helfinansierade jordbrukarstöd som sökts år 2016 ska enligt EU-författningarna betalas ut före slutet av juni 2017.

Läs mera:


Regional information