Navigeringsmeny

Regional information

Sysselsättningsöversikt för december: Arbetslösheten minskar inte längre på Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

I slutet av december fanns det sammanlagt 7855 arbetslösa arbetssökande vid Österbottens arbets- och näringsbyrå. Det är 75 (+1,0 %) fler än för ett år sedan. I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt 0,5 % . Senast antalet arbetslösa ökade på vårt verksamhetsområde var i november 2016. Efter det har arbetslösheten minskat jämfört med föregående år. På Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften fortsättningsvis ändå lägst i Fastlandsfinland (6,8%). Motsvarande andel för hela landet är 9,8 %. Jämfört med november ökade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften med 1,1 procentenheter både på Österbottens NTM-centrals område och i hela landet.

Antalet långtidsarbetslösa på vårt verksamhetsområde ökade jämfört med tidigare (+28 personer, +1,7 %). Däremot fortsatte ungdomsarbetslösheten att minska något; antalet arbetslösa under 25 år var två personer färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten och antalet heltidspermitterade ökade i december jämfört med året innan (76 personer, 12,7 %). Samtidigt var antalet nya lediga jobb ändå 26,3 % fler än året innan och i slutet av året rapporterade 50 % av företagen på vårt område om brist på arbetskraft.

Lediga jobb och arbetslösa arbetssökande matchar inte alltid varandra. Därför bör det satsas på effektiva åtgärder som hjälper arbetslösa in på arbetsmarknaden, men samtidigt behövs det också rekryteras kunnig arbetskraft från utlandet för att lindra den akuta bristen på arbetskraft.

Med effektivare samarbete mot lägre arbetslöshet och högre sysselsättningsnivå

Österbottens NTM-centrals nya överdirektör Timo Saari vet i egenskap av tidigare direktör för Vanda stads sysselsättningstjänster att det inom sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande är möjligt att nå goda resultat genom ett effektivt samarbete mellan bl.a. företag, staten och kommunerna. I Vanda halverades antalet långtidsarbetslösa på två år och på ett år steg sysselsättningsnivån från knappa 72 procent till 75 procent.

- Det är fint att Karleby och eventuellt hela Mellersta Österbotten går med i det kommunala sysselsättningsförsöket. Vasa lämnade inte in någon ansökan, men strävar i stället efter att främja skötseln av sysselsättningen med en avtalsbaserad modell, säger överdirektör Timo Saari.

Lönesubventionsplatser på webben

Arbets- och näringstjänsternas e-tjänster reviderades i mitten av december. Nu kan arbetsgivare lägga ut annonser om lönesubventionerade platser på webben och arbetssökande som har en sysselsättningsplan med överenskommelse om lönesubvention kan i sin tur söka bland de lönesubventionerade platserna. Förhoppningen är att det ska göra det lättare för arbetssökande som har rätt till lönesubvention att hitta en lönesubventionerad plats.

Lönesubvention kan beviljas företag, sammanslutningar, kommuner och samkommuner samt hushåll. Lönesubventionen kan vara högst 30 %, 40 % eller 50 % av lönekostnaderna. Föreningar kan beviljas 100 % i lönesubvention och fr.o.m. årets början kan det inom ramen för anslagen beviljas mer flexibelt, eftersom årsverksbegränsningen har slopats.

We say welcome to talent informerade om förfaringssätt och verktyg för rekrytering av arbetskraft med utländsk bakgrund

I januari ordnade Österbottens NTM-centrals Talent Coastline-ekosystem och arbets- och näringstjänsternas European Employment Services (EURES)-nätverk fem olika evenemang på temat rekrytering av internationella talanger för företag i Österbotten och Mellersta Österbotten. På We say welcome to talent-evenemangen presenterades olika förfaringssätt och verktyg som kan hjälpa företag som vill rekrytera och anställa arbetskraft med utländsk bakgrund. Samtidigt ville arrangörerna höra vilka tankar, behov och önskemål som finns hos företagen. Evenemangen väckte stort intresse och lockade ett hundratal deltagare.

- Vi berättade bl.a. om Österbottens NTM-centrals nya regionala riktlinje för beviljande av arbetstillstånd, vilken trädde i kraft i december. I den nya riktlinjen har fler branscher än tidigare lämnats utanför kravet på tillgänglighetsprövning. Avsikten är att förbättra tillgången till kunnig arbetskraft och säkra arbetsmarknadens funktion, säger kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta.

Läs hela översikten här

Briefly in English

Mediekontakt och intervjuförfrågningar:
överdirektör Timo Saari, 0295 028 501, timo.saari(at)ntm-centralen.fi
direktör Mika Palosaari, 0295 056 150, mika.palosaari(at)te-byran.fi
kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, 0295 028 646, francesca.cucinotta(at)ntm-centralen.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)