Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

 Jokakesäinen sinilevätilanteen seuranta alkaa Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala)

Valtakunnallista levätilannetta seurataan jo 22. kesää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät vakiokohteissa havainnot silmämääräisesti viikoittain tiistain-keskiviikon aikana kesä-syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta. Kesällä 2018 sinileviä esiintyi runsaasti sekä myös paikoissa, joissa niitä ei aiemmin ollut havaittu.

Pohjois-Karjalan leväseuranta 2019 ja ensimmäiset tulokset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus hoitaa leväseurantaa alueellaan vapaaehtoisten havaitsijoitten kanssa. Seurannassa on 19 paikkaa (http://www.jarviwiki.fi/wiki/Pohjois-Karjalan_elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Lev%C3%A4tilanne ). Havaintopisteillä ei havaittu sinilevää kesäkuun alussa (4.−5.6.2019) (http://www.jarviwiki.fi/wiki/Pohjois-Karjalan_elinkeino-,_liikenne-_ja_ymp%C3%A4rist%C3%B6keskus/Lev%C3%A4tilanne ). Havainnointi kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeasti. Paikoitellen siitepölyä on rannoilla voinut olla tavanomaista runsaammin.

Kesäkuun 5. päivä pintaveden lämpötila oli Pielisellä, Nurmeksessa 11,4 oC. Pielisjoessa lämpötila oli 12,7 oC ( http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/fin/Lampotila/Lampotila.htm).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/284528/Levanaytteiden_toimitusohje2016.pdf/ce2c395e-8e8a-4517-b3d3-18dadc4ad784 . Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille,  www.jarviwiki.fi.  Suomen Ympäristökeskus tekee koko maan leväkatsaukset kesä−elokuussa ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin:  www.ymparisto.fi/levatilanne. Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa:  www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne

Lisätietoja: vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 114

 


Regional information