Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Avloppsvattenveckan puffar för god behandling av avloppsvatten på glesbygden 

Under riksomfattande avloppsvattenveckan den 15–21 april uppmanas fastighetsägare att i god tid se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan förnyas för att på så vis undvika förhastade lösningar. De fastighetsspecifika avloppsvattensystemen ska senast den 15 mars 2016 uppfylla de krav som ställs på reningseffekten.

Under veckan arrangeras tillställningar runt om i Finland och flera rådgivningsprojekt inleds. Avloppsvattenveckan, som nu ordnas för sjätte gången, koordineras av miljöministeriet och av Finlands miljöcentral.

Läs mera:


Regional information