Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ökade mängder blågrönalger

Rikliga ytblomningar har redan observerats i insjöarna. Inga omfattande ytblomningar har observerats i havsområdena, men en del lokala observationer har gjorts i kustområdena.

Läs mera:

Regionala meddelanden:


Regional information