Navigeringsmeny

Regional information

Järvien vedenpinnat laskussa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä valtaosin melko tavanomaisella korkeudella. Lauhan talven takia useimmilla Etelä-Savon järvistä kevättulva koettiin jo helmi-maaliskuussa ja kevään tulovirtaamat jäivät pieniksi. Järvien vedenkorkeudet ovatkin olleet pääosin jo pitkään laskussa. Melko vähäsateisen kevään ja alkukesän vaikutukset näkyvät nopeimmin valuma-alueeltaan pienissä järvissä ja niissä vedenpinta saattaa olla jo varsin alhainen. Vedenpintojen laskun ennustetaan jatkuvan todennäköisesti koko kesän, ellei kesästä tule sateinen.

Vuoksen vesistöalueella Saimaan vedenpinta oli 16.6. Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 76,17 m. Saimaan vedenkorkeus on lauhan ja sateisen talven takia noin 30 cm ajankohdan keskitason yläpuolella.  Vedenpinta on ennusteen mukaan kääntymässä hitaaseen laskuun ja laskua ennustetaan kertyvän 15–25 cm heinäkuun loppuun mennessä. Ilman suuria sateita vedenkorkeus lähestyy heinäkuun lopulla ajankohdan keskitasoa. Säännösteltyjen Juojärven ja Maaveden vedenkorkeudet ovat lähellä ajankohdan tavanomaista korkeutta.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus on ollut talvella ja keväällä erittäin korkealla, mutta tilanne on normalisoitumassa. Puula on tällä hetkellä tasolla NN + 94,69 m, joka on noin 5 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Vedenpinta on edelleen laskusuunnassa. Ylempänä vesistössä Kyyveden vedenkorkeus on laskenut kevään tulvakorkeudestaan jo noin 40 cm ja on tällä hetkellä -15 cm ajankohdan keskikorkeuden alapuolella. Latvajärvistä Mikkelin ja Pieksämäen rajalla sijaitseva Iso-Naakkima (-10 cm) ja Kangasniemen Synsiö (-20 cm) ovat ajankohtaan nähden epätavallisen alhaalla. Mäntyharjun Pyhä-Kallaveden vedenpinta on -15 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Pohjaveden pinnat keskitasolla

Pohjavesimuodostumien pinnankorkeus on monin paikoin ajankohdan keskitasolla tai hieman sen yläpuolella. Pohjaveden pinnat ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskusuuntaan.

Juhannuksena lämpimät uintikelit

Viime päivien helteinen sää on kohottanut vesistöjen pintaveden lämpötiloja. Etelä-Savossa järvien pintalämpötilat ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämmät. Mikkelin Haukivuorella Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli 17.6. aamulla 19,8 astetta ja vastaavasti Savonlinnan Oravissa Haukivedellä 19,4 astetta. Lämpötilat ovat noin 4 astetta lämpimämpiä kuin keskimäärin järvien havaintohistoriassa aiemmin tähän aikaan. Lämpimien säiden jatkuessa järvivesien lämpötilat voivat edelleen kohota kesäkuun loppupuolta kohti mentäessä.

Linkit:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)