Navigeringsmeny

Regional information

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2020-2027 on valmistunut (Järvi-Suomi)

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadintatyö on tullut päätökseen ja ohjelma on valmistunut. Ohjelma julkistetaan 6.2.2020 klo 9-11.15 Warkaus-salissa Varkaudessa (Kauppatori 6, Varkaus).

Ohjelmassa on neljä eri päätavoitetta ja yhteensä 32 toimenpidettä, joista kaksi on ohjelman läpileikkaavia.

Ohjelman tavoitteet ovat:

  • Järvi-Suomen vesistöjen tila säilyy vähintään hyvänä tai paranee vähintään hyvälle tasolle
  • Järvi-Suomesta tulee hiilineutraali
  • Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuus säilyy tai lisääntyy
  • Vastuullinen ja kannattava liiketoiminta sekä kestävä asuminen lisääntyvät.  

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueisiin, jotka kattavat noin neljänneksen Suomen maatalousmaasta ja yli puolet Suomen sisävesialasta. Vesistöt ovatkin monin tavoin ohjelman ytimessä. Ohjelmassa tarkastellaan lisäksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja edistämistä, hiilensidontaan ja ilmastovaikutuksiin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä kannattavan elinkeinotoiminnan ja maaseutuasumisen asettamia edellytyksiä näiden toimien toteuttamiselle.

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma tukee alueen ELY-keskusten maaseudun kehittämisen painopisteiden valintaa ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmatyö aloitettiin Itä-Suomen maaseutuohjelmien väliarvioinnin suositusten pohjalta. Hanke on rahoitettu kyseisten ELY-keskusten maaseutuohjelman teknisestä tuesta.

Ohjelman toimenpiteitä sekä toimeenpanoa suunniteltiin syksyn 2019 aikana useaan otteeseen viiden eri ELY-alueen toimijoiden kesken osallistavan työmenetelmän avulla. Osallistujat edustivat ELY-keskusten maaseudun, maatalouden, ympäristön ja vesiensuojelun asiantuntijoita sekä kuntien yhteistoiminta-alueiden edustajia ja Maataloustuottajien edustajia. Pajatyöskentelyä veti Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI.

Ohjelman toteutuksessa kaikki viisi ELY-aluetta tekevät aktiivista yhteistyötä sekä toiminnan että hallinnon tasolla. Ohjelman toteutuksen tueksi nimetään ohjausryhmä, jossa on edustajat jokaiselta ohjelman ELY-alueelta.

Linkit:

Lisätietoja:

Asiantuntija Sari Rannanpää, MDI, sari.rannanpaa(at)mdi.fi, p. 050 523 6872

Yksikön päällikkö Pekka Tahvanainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 107

Yksikön päällikkö Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 692

Yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, Keski-Suomen ELY-keskus, ulla.mehto-hamalainen(at) ely-keskus.fi, p. 029 502 4577

Yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, jyrki.pitkanen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 9078

Yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen, Etelä-Savon ELY-keskus, Ilpo.lehtinen(at)ely-keskus.fi, p. 029 5024217

 

                                   

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)