Navigeringsmeny

Regional information

Förbättringen av Purola bro i Träskända inleds på Vähänummentie (nr 1452), vilket medför ändringar i trafikarrangemangen

Förbättringen av Vähänummentie vid Purola bro orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Vähänummentie (nr 1452) i Träskända. Arbetet inleds i månadsskiftet juni-juli 2020 och slutförs före utgången av oktober 2020.

 Arbetet inleds i månadsskiftet juni-juli med förberedande arbeten.

Under den tid som arbetet pågår används ett körfält med trafikljusstyrning samt en smalare gång- och cykelbana. Hastighetsbegränsningen sänks på platsen. Reparationsarbetet omfattar en grundlig renovering av järnvägen Helsingfors-Uleåborg samt av bron över Ankkapurontie och Radanvarsitie.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

Länk till broplatsen: Purola bro.

 

 Purola bro.

 

Lisätietoja:

Työmaapäällikkö Jussi Tiainen, Destia Oy, puh 040 661 5903

Valvontakonsultit Salla Anttonen, puh. 040 190 6892 ja Jarmo Paunonen puh. 050 340 1788 SWECO PM Oy.

Projektipäällikkö Timo Repo, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 040 041 5109.

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)