Navigeringsmeny

Regional information

I Träskända orsakar en grundlig renovering av Haarajoki viadukt på Vähälummentie (nr 1452) ändringar i trafiken

Förbättringen av Vähänummentie vid Haarajoki viadukt medför ändringar i trafikarrangemangen. Arbetet inleds i månadsskiftet juni-juli 2020 och slutförs före utgången av oktober 2020.

Arbetet inleds i månadsskiftet juni-juli med förberedande arbeten.

Ett körfält är i användning i båda riktningarna och hastighetsbegränsningen sänks. Gång- och cykeltrafiken flyttas till en förbifartsväg.

Reparationsarbetet omfattar en grundlig renovering av viadukten över Lahtis motorväg (rv 4).

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är Destia Ab, som ansvarar för genomförandet av arbetet.

Länk till broplatsen.

Haarajoki viaduct.

Bild: Haarajoki viaduct.

Mer information:

Arbetsplatschef Jussi Tiainen, Destia Ab, tfn 040 661 5903

Tillsynskonsulter Salla Anttonen, tfn 040 190 6892, och Jarmo Paunonen, tfn 050 340 1788, SWECO PM Oy.

Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 040 041 5109.

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)