Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ingen issågning i vår på NTM-centralen i Södra Österbottens område (Landskapen i Österbotten)

Isarnas tjocklek i de österbottniska vattendragen ligger nära genomsnittet för tidpunkten. Den totala tjockleken på isarna motsvarar läget ifjol våras, men sammansättningen är annorlunda med betydligt mindre kärnis och mer stöpis, som är svagare. Dessutom ligger det vatten på isen på många ställen, vilket gör isen svagare.

NTM-centralen mätte isar i områdets vattendrag i slutet av förra veckan och i början av denna vecka. I nedre loppet av Kyro älv var isen 40–50 cm tjock. Den svagare stöpisen utgjorde 13–26 cm av totaltjockleken. I Perho å på det område där issågningar vanligtvis utförs var isen 40–55 cm tjock, varav 12–23 cm bestod av stöpis. I Savonjoki i Vimpeli var isen ca 35–45 cm tjock, vilket är något mindre än i fjol. I Lappfjärds å och i de mindre åarna längs kusten var isarna ca 40–45 cm tjocka i slutet av februari. Nya mätningar har inte gjorts, eftersom vattenföringen har ökat och lett till att isen smält längs stränderna och vattnet rinner ovanpå isen.

NTM-centralen i Södra Österbotten utför inte issågningar i år. Den issåg som används fordrar ett minst 50 cm tjockt lager med kärnis. Issågningar har under tidigare år utförts i Kyro älv i Storkyro och i avsnittet nedströms från Storkyro samt i mynningsområdet i Vassorfjärden. I Perho å har issågningar utförts i nedre loppet av ån. 

Snön har börjat smälta, men nattfrosten under de senaste dygnen har hejdat vattenföringen från att öka i åarna och älvarna i området. Enligt nuvarande prognoser kommer flödestopparna att infalla i början av april i de sydligaste åarna längs kusten och i Kyro älv samt i mitten eller slutet av april i vattendragen i Mellersta Österbotten. Prognoserna i nuläget visar på ett genomsnittligt eller något mindre vårflöde i Österbotten och Södra Österbotten och ett minst genomsnittligt vårflöde i Mellersta Österbotten.

Väderleken under de kommande veckorna har en väsentlig roll i hur översvämningsläget ter sig. Om smältningen sker under en längre period, blir vårflödet sannolikt avsevärt mindre än ifjol. Om det däremot kommer mer snö och bildas mer is och smältningen sker först mot slutet av april, ökar översvämningsrisken betydligt, särskilt i Kyro älv. I huvudsak finns det nu i slutet av mars i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten nästan lika mycket snö och vatten som ifjol.

Tilläggsuppgifter:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 794
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 806
  • Gruppchef Kim Klemola, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 829

 

 


Regional information