Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Isproppar bekämpas i österbottniska åar (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Den för tidpunkten stora vattenföringen i åarna och det kalla vädret har lett till att det bildats avsevärt med issörja i vattendragen i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten. Under slutet av veckan har issörjan gjort att vattenståndet i åarna har stigit och flödesvatten har hotat byggnader åtminstone längs Lestijoki, Ullavanjoki, Kronoby å, Esse å, Lappo å och Niemisjoki. Under fredagen och lördagen har isproppar bekämpats bl.a. i Pedersöre, Karleby, Lappo och Etseri.

I Esse å är läget med issörjan värst i Pedersöre. I Esse och Lappfors har isproppar sprängts på flera ställen under de senaste dagarna och tills vidare har större skador undvikits. Dessutom har NTM-centralen i Södra Österbotten minskat avtappningen från de ovanliggande sjöarna för att underlätta läget. Också längs Ullavanjoki har flera byggnader hotats av vattnet som stigit p.g.a. issörja.

Längs Lappo å har det stigande vattnet hotat byggnader längs Lankilankoski och höjt vattenståndet i Tampparinkoski i Lappo. Man har försökt förhindra skador genom att öppna fåran i Lankilankoski och Tampparinkoski med grävmaskin. I övre loppet av Lappo å i Alavo har NTM-centralen minskat avtappningen från Kuorasluoma och Ahvenjoki p.g.a. ispropparna. I Niemisjoki i Etseri har man försökt spränga isproppar i Ohrakoski och Vääräkoski för flera byggnader hotades av flödesvatten. Enligt NTM-centralens uppgifter har det inte tidigare förekommit isproppar i Niemisjoki, men problemen med issörja är avsevärt värre i år än tidigare år.

NTM-centralen i Södra Österbotten uppmanar personer som bor längs åarna att förbereda sig för att issörja och isproppar kan bildas på sådana platser där det ännu inte finns istäcke på ån eller älven. Anvisningar för hur man förbereda sig för översvämningar finns i broschyren Översvämningsskydd för småhus. Situationen med issörja och -proppar uppskattas lätta under nästa vecka då istäcke bildas på åarna och vattenföringen minskar.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794

Regional information